(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

Αρχική σελίδα

ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
(εισήγηση του δασκάλου Δημητρίου Κ. Παπαδάκη)

ΘΕΜΑ: Η ανδρική ταυτότητα συνδέεται με την έννοια του: κατέχω ,κατακτώ ,εισχωρώ, κυριαρχώ, επιβάλλω(έστω και με τη βία).Συνεχίστε την καταγραφή α)με έννοιες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες κοινωνικές αντιλήψεις για την ανδρική ταυτότητα. β )με έννοιες που ,κατά τη γνώμη σας ,συνδέονται με την ανδρική ταυτότητα.


αρχική σελίδα σελίδα των ασκήσεων