αρχική σελίδαΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ-ΦΩΣ

(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1
Μαθήματα 1-3


1. Να συμπληρώσεις τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις.

 1. Όταν το φως συναντά μια λεία και γυαλιστερή επιφάνεια, παθαίνει
 2. Υπάρχουν δύο ειδών φακοί, οι .......................και οι ...............
 3. Το φως διαχέεται, όταν συναντά ..................... επιφάνειες.
 4. Οι ................... φακοί είναι λεπτότεροι στη μέση και παχύτεροι

στα άκρα.

 1. Αν οι ακτίνες μιας φωτεινής δέσμης δεν είναι παράλληλες μεταξύ τους, τότε η δέσμη θα είναι ή.......................................... ..ή......................
 2. Οι λείες και γυαλιστερές επιφάνειες που ανακλούν τέλεια το φως ονομάζονται……………..
 3.    Όταν το φως περνάει από τον αέρα στο νερό, παθαίνει.... ............
 4. Ως μεγεθυντικοί φακοί χρησιμοποιούνται ................... φακοί.
 5. Το μάτι μας είναι το όργανο της .............

 

2.Να χαρακτηρίσεις καθεμιά από τις επόμενες προτάσεις ως σωστή
(Σ) ή λανθασμένη (Λ).

 1. 1Η μία επιφάνεια οποιουδήποτε φακού είναι οπωσδήποτε καμπύ­λη, ενώ η άλλη επιφάνειά του μπορεί να είναι είτε καμπύλη είτε επίπεδη.1         
 2. 1Η αιτία της διάθλασης είναι η αλλαγή της ταχύτητας του φωτός, όταν αυτό εισέρχεται από ένα υλικό σ' ένα άλλο.                                               
 3. 1Όταν στέκεσαι μπροστά στον καθρέφτη σου, το είδωλό σου που βλέ­πεις μέσα του δεν έχει απολύτως καμία διαφορά από εσένα    
 4. 1Οι αποκλίνοντες φακοί είναι λεπτότεροι στα άκρα.      
 5. 11Στις τραχιές επιφάνειες το φως διαθλάται, ενώ στις λείες ανακλά­ται.     
 6. 1Ένας συγκλίνων φακός μπορεί να μετατρέψει μια αποκλίνουσα δέσμη ακτινών σε παράλληλη δέσμη.                                                     

3. Να σημειώσεις τη σωστή απάντηση.
1. Στις τραχιές επιφάνειες το φως παθαίνει:
Α. ανάκλαση
Β. διάθλαση
Γ. διάχυση

2.       Οι μεγεθυντικοί φακοί:
Α. είναι λεπτότεροι στη μέση και παχύτεροι στα άκρα
Β. είναι παχύτεροι στη μέση και λεπτότεροι στα άκρα
Γ. άλλοι είναι λεπτότεροι στη μέση και παχύτεροι στα άκρα και σε
άλλους ισχύει το αντίθετο

3.       Το φως διαθλάται:
Α. όταν συναντά λείες επιφάνειες
Β. όταν συναντά τραχιές επιφάνειες
Γ όταν περνάει από ένα διαφανές υλικό σ' ένα άλλο

4.      Αν οι ακτίνες μιας συγκλίνουσας δέσμης περάσουν από έναν
συγκλίνοντα φακό:
Α. θα γίνουν παράλληλες
Β. θα ανοίξουν μεταξύ τους                    
Γ. θα κλείσουν ακόμη περισσότερο μεταξύ τους

5. Κάποια στιγμή της ημέρας ο Ήλιος «στέκεται» μόνο σ' ένα σημείο
του ουρανού, αλλά όλος ο ουρανός είναι φωτισμένος. Αυτό ­
οφείλεται κυρίως στο φαινόμενο:                  
Α. της διάθλασης του φωτός Β. της διάχυσης του φωτός
Γ. της ανάκλασης του φωτός

6. Συχνά τα κουπιά μιας βάρκας φαίνονται «σπασμένα» εκεί που
μπαίνουν στο νερό της θάλασσας. Αυτό οφείλεται:
Α. στη διάθλαση του φωτός                     
Β. στη διάχυση του φωτός
Γ στην ανάκλαση του φωτός

 

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων