αρχική σελίδαΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ-ΦΩΣ

(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2
Μαθήματα 4 - 5


1.  Να συμπληρώσεις τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις.

  1. Όταν το φως προσπίπτει σε μια επιφάνεια, ένα μέρος του ανακλάται ή διαχέεται και ένα μέρος του .......................
  2. Οι λευκές επιφάνειες .................. όλες τις ακτινοβολίες που δέχονται.
  3. Όσο πιο λεία είναι μια επιφάνεια τόσο πιο....... ................   φως απορροφά.
  4. Μια σκουρόχρωμη επιφάνεια απορροφά πιο   .............. φως από μια ανοιχτόχρωμη.
  5. Αν μια κίτρινη ακτινοβολία προσπέσει σε μια κίτρινη επιφάνεια, η ακτινοβολία θα    …..
  6. Σ έναν σκοτεινό χώρο φωτίζουμε με κόκκινη ακτινοβολία ένα λευκό χαρτόνι. Το χαρτόνι θα το βλέπουμε............................................. ..................
  7. Το φως του Ήλιου μπορεί να ...........   σε πολλές χρωματιστές ακτινοβολίες.
  8. Μπορούμε να πετύχουμε τη σύνθεση του λευκού φωτός από χρω­ματιστές ακτινοβολίες, χρησιμοποιώντας τον δίσκο του………......
  9. Μια κόκκινη επιφάνεια την πράσινη ακτινοβολία την………...

 

2. Να χαρακτηρίσεις καθεμιά από τις επόμενες προτάσεις ως σωστή
(Σ) ή λανθασμένη (Λ).

1.2 Οι κόκκινες επιφάνειες τις κόκκινες ακτινοβολίες τις απορροφούν.

2.2Όσο πιο λεία είναι μια επιφάνεια τόσο λιγότερο φως απορροφά.

3.2Οι πράσινες ακτινοβολίες δεν απορροφώνται από τα πράσινα φύλ­λα των δέντρων.     

4.2Οι μαύρες επιφάνειες απορροφούν κάθε φωτεινή ακτινοβολία που δέχονται.    

5.2Όσο πιο ανοιχτόχρωμη είναι μια επιφάνεια τόσο λιγότερο φως ανακλά. 


3. Να σημειώσεις τη σωστή απάντηση.
1. Περισσότερο φως απορροφά μια επιφάνεια που είναι:
Α. λεία και σκουρόχρωμη
Β. ανοιχτόχρωμη και τραχιά                    
Γ. τραχιά και σκουρόχρωμη

2.Η ανάλυση του ηλιακού φωτός από τις σταγόνες της βροχής και ο σχηματισμός του ουράνιου τόξου οφείλονται στο φαινόμενο:
Α. της διάχυσης του φωτός        
Β της διάθλασης του φωτός 
Γ. της ανάκλασης του φωτός

3. Τα πράσινα φύλλα των φυτών απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία, για να κάνουν φωτοσύνθεση. Από τις πολλές χρωματιστές ακτινοβολίες του ηλιακού φωτός τα φύλλα των φυτών δεν απορροφούν:
Α. την κόκκινη ακτινοβολία Β. την πράσινη ακτινοβολία Γ. την μπλε ακτινοβολία

4. Μια κόκκινη ακτινοβολία:
Α. ανακλάται από μια κόκκινη επιφάνεια
Β. ανακλάται από μια μαύρη επιφάνεια
Γ. απορροφάται από μια άσπρη επιφάνεια

5. Το μεσημέρι είναι αδύνατο να κοιτάξουμε κατευθείαν τον 'Ήλιο, γιατί θα «τυφλωθούμε». Μπορούμε όμως να τον κοιτάζουμε όταν βρίσκεται κοντά στην ανατολή του ή στη δύση του. Αυτό γίνεται διότι:
Α. εκείνες τις ώρες εκπέμπει λιγότερη ακτινοβολία
Β. τότε το φως του διασχίζει μεγαλύτερο πάχος της ατμόσφαιρας προτού φτάσει στα μάτια μας, οπότε έχει απορροφηθεί ένα μεγάλο μέρος του
Γ. τότε βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση από εμάς, οπότε το φως του είναι εξασθενημένο

 

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων