αρχική σελίδαΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ»
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

1.Βάλε Σ για το σωστό και Λ για το λάθος


Η θερμότητα μεταδίδεται με 3 τρόπους

 

Όλα τα σώματα ακτινοβολούν θερμότητα

 

Το άσπρο χρώμα δεσμεύει την ακτινοβολία ενώ το μαύρο τη διώχνει

 

Το καλύτερο υλικό για τη θερμομόνωση είναι ο αέρας

 

Τα θαλάσσια ρεύματα μεταφέρουν ενέργεια

 

Θερμομονωτικά ονομάζονται τα υλικά που διευκολύνουν τη μετάδοση της θερμότητας

 

2.Συμπλήρωσε το κείμενο:
α. Η Θερμότητα μεταδίδεται με τους παρακάτω τρόπους: ………………,με ……………………..και με ………………………..
β. Θερμότητα ονομάζουμε την ενέργεια μόνο όταν αυτή ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο λόγω της διαφορετικής  τους ……………………………….
γ .Ο αέρας είναι …………..αγωγός της θερμότητας
δ. Η θερμότητα που απορροφά ένα σώμα εξαρτάται από το …………………του.
ε. Το υγρό ή ο αέρας που έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία μετακινείται προς τα ………….μεταφέροντας θερμότητα.

3.Γράψε με λίγα λόγια :

 

 

 

 

 

 

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων