Αρχική σελίδα

(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

Φύλλο αξιολόγησης –Φυτά
Ονοματεπώνυμο_____________________________________________

 

1.Ποια από τις παρακάτω προτάσεις  αποδείχτηκε με πείραμα ότι είναι σωστή:

 1. Το φυτό όταν βρεθεί σε σκοτεινό χώρο αποβάλλει νερό
 2. Το φυτό όταν βρεθεί σε σκοτεινό χώρο αποβάλλει νερό και διοξείδιο του άνθρακα
 3. Το φυτό όταν βρεθεί σε σκοτεινό χώρο αποβάλλει οξυγόνο

 

2.Γράψε δίπλα Σ για το σωστό Λ για το λάθος

 1. Φωτοσύνθεση ονομάζεται η λειτουργία με την οποία τα φυτά παρασκευάζουν άμυλο
 2. Αναπνοή ονομάζεται η λειτουργία με την οποία τα φυτά ανταλάσσουν αέρια με το περιβάλλον .
 3. Άμυλο ονομάζεται η τροφή του φυτού
 4. Διαπνοή ονομάζεται η αποβολή στο περιβάλλον οξυγόνου
 5. Χλωροφύλλη είναι χρωστική ουσία από την οποία τρέφεται το φυτό.

 

3.Συμπλήρωσε τα κενά με όποια λέξη θεωρείς σωστή.

 1. Όλα τα φυτά για να μεγαλώσουν χρειάζονται ………..και μάλιστα στη σωστή ποσότητα.
 2. Στα φυτά η ανταλλαγή των αερίων με το περιβάλλον γίνεται από τα ……………..
 3. Η αποβολή νερού από τα φυτά  στο περιβάλλον λέγεται ……………….
 4. Για να γίνει η φωτοσύνθεση είναι απαραίτητο να υπάρχει …………………
 5. Κατά τη φωτοσύνθεση αποβάλλεται ………………..στο περιβάλλον

 

4.Η αναπνοή και η φωτοσύνθεση είναι αντίθετες λειτουργίες .Να εξηγήσεις την πρόταση αυτή.

 

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων