αρχική σελίδαΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

 

2ο επαναληπτικό μάθημα

Ονοματεπώνυμο………………………………………………………….
1.Κάνε την αντιστοίχηση:

Σουλτάνος

Οι  Έλληνες άρχοντες –πλούσιοι των χωριών

Πρόκριτοι

Ο ανώτατος πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης των Τούρκων

Ραγιάδες

Οι κατακτημένοι από τους Τούρκους Έλληνες

Εξισλαμισμός

Οι διευκολύνσεις της Οθωμανικής διοίκησης στους  υπόδουλους χριστιανούς

Προνόμια

Η αλλαγή πίστης και ασπασμός της Ισλαμικής θρησκείας

 

 

 

 

 

 

2.Γράψε Σ για το σωστό και Λ για το λάθος:

3.Συμπλήρωσε τη σωστή λέξη που λείπει:

 

4.Γράψε με λίγα λόγια τι ήταν :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων