( )

 

    

Ασκσεις  επαναληπτικς 5ης εντητας

1. Συμπληρνω με λγια σμβολα τα παρακτω κεν πως στα παραδεγματα:
1.483 = χλια τετρακσια ογδντα τρα
2.128 =......................................................
2.064 = δο χιλιδες εξντα τσσερα
.... = χλια εννιακσια εβδομντα
1.800 =......................................................
1.001 =......................................................
2.099 =......................................................
....  = χλια εκοσι πντε

2. Αναλω σε χιλιδες, εκατοντδες, δεκδες και μονδες τους παρακτω τετραψφιους αριθμος πως στο παρδειγμα:

2.583 = 2 χ 1.000 + 5 χ 100 + 8x10 + 3x1
1.503 =.....................................................
2.005 =.....................................................
2.787 =.....................................................
1.010=.....................................................
1.815 =....................................................
3.000 =....................................................
1.999 =....................................................

 

3. Κνω τις παρακτω προσθσεις και αφαιρσεις(οριζντια κθετα βζοντας τον να αριθμ κτω απ τον λλον:
2.587-738=         2.153+652=         1.577+1333=       1.800+1200=

1.652-1236=       2.763-1730=       1.340-1125=         2.673-1785=
                                                                                                                          

 

 

 

4. Κνω τους παρακτω πολλαπλασιασμος οριζντια πως στα παραδεγματα:
25x13 =(20 + 5) χ (10 + 3) = (20x10)+ (20 x 3)+ (5χ 10)+ (5 χ 3) =
= 200 + 60 + 50+15 = 325 18x6 = (10 + 8) χ 6 = (10 χ 6) + (8 χ 6) = 60 + 48 = 108
23 χ 18 =....................................................

37 χ 42 =....................................................

42x4 =

63x5  =


5.  Κνω τους πολλαπλασιασμος κθετα χρησιμοποιντας τον αλγριθμο του πολλαπλασιασμο:
18 χ 27,        23 χ 49,         46 χ 22,       56 χ 13,      76 χ 18
                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 


Επαναληπτικ προβλματα

1.Η λωση της Κωνσταντινοπολης γινε το 1453. Πσα χρνια χουν περσει μχρι σμερα;
Σκψη-Λση:..............................

 

Απντηση:       …………………………………………


 

 


 

2. Ο παππος της ννας γεννθηκε το 1934 και η γιαγι της το 1948. Ποια εναι η ηλικα τους σμερα;

Σκψη:...................................... Λση

 


 Απντηση:

 

3. Ο πατρας μου και η μητρα μου χουν δια­φορ ηλικας ση με την ηλικα μου. Αν ο πατρας μου γεννθηκε το 1966, πτε γεννθηκε η μητρα μου, που εναι νετερ του;
Σκψη: ............................. Λση

 

Απντηση:

 

4. Μια εταιρεα εμφιαλσεως νερο εμφιαλνει 20 φιλες νερο την ρα. Αν λειτουργε 24 ρες την ημρα, να βρετε πσες φιλες εμφιαλνει σε μα εβδομδα.


Σκψη: ............................. .. Λση

 

Απντηση: .........................5. Στη βραδιν καταμτρηση των βιβλων μιας βιβλιοθκης βρθηκαν 2.763 βιβλα. Την επμενη ημρα οι δημτες της περιοχς δανεστηκαν 1.670 βιβλα, εν λλοι επστρεψαν 1.232 βιβλα. Πσα βιβλα θα βρεθον στη βραδιν καταμτρηση;
Σκψη: ............................. Λση


 

Απντηση: