Αρχική σελίδα

Οι αριθμοί έως το 20.000

1.Ανάλυσε τους αριθμούς όπως στο παράδειγμα:

6.785= 6.000+700+80+5
3.280=                           
1.600=                          
2.357=                          
8.006=                          

 

2.Κάνε τις πράξεις:

800x2  =......... ......................... 600x3  =........... .....................5.000:2=
750x2  =......... ......................... 1.200x3=..........                     10.000:2=
1.600x2=........ ......................... 3.350x3=.......... .................... 6.500:2=
5.500x2=........ ......................... 2.500x4=...........                     3.100:2=
1125x2=..........                           1.125x4= ……….. .............  6.840:2=

Για να λύσεις τις ασκήσεις, πρέπει να θυμάσαι...

 

Σ' έναν πενταψήφιο αριθμό κάθε ψηφίο ανάλογα με τη θέση του έχει δια­φορετική αξία

π.χ. τα ψηφία του αριθμού 13.278 δηλώνουν:

Δεκάδες

Μονάδες

Εκατοντάδες

Δεκάδες

Μονάδες

Χιλιάδων

Χιλιάδων

(100)

(10)

(1)

(10.000)

(1.000)

 

 

 

1

3

2

7

8

Οι 10 μονάδες της μιας τάξης φτιάχνουν μία, της επόμενης τάξης π.χ. 10Μ=1Δ,    10Δ=1Ε,    10Ε=1ΜΧ,    10ΜΧ=1ΔΧ


 

3.Τοποθέτησε στον πίνακα τους παρακάτω αριθμούς και γράψε πώς διαβάζονται:
12.036, 6.473, 19.999, 10.001,20.000, 11.900, 11.009,16.060

ΔΧ

MX

Ε

Δ

Μ

Διαβάζεται...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4.Γράψε τι δηλώνει το ψηφίο 5 σιους αριθμούς όπως στο παράδειγμα:

 

16.548 --> Δηλώνει εκατοντάδες --> 5x100=500
15.364 --> .................................................. ->
10.005 --> .................................................. ->
13.157 --> ................................................. -->


5.Υπογράμμισε τον αριθμό που το ψηφίο 2 έχει μεγαλύτερη αξία. Εξήγησε γιατί.
12.0ΟΟ,     11.2ΟΟ,     20.000,     1Ο0Ο2,     10.020

 


 

 

6.Βάλε ανάμεσα στους αριθμούς το σημάδι της ανισότητας (< ή >)

4Ε...4ΜΧ,    56Μ……..5Μ,     293Μ………..1ΜΧ,
2ΔΧ...... 2ΜΧ,   8ΜΧ....163Ε

  


7.Γράψε τον αριθμό πριν και μετά:


12.999 13.000.....

……14.100….

......17.999. .........

........15.361............
..........10.010. .............

............19.999...........

 

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων