Αρχική σελίδα

Προβλήματα ποσοστών

1.Να βρείτε με τον νου τα παρακάτω ποσοστά στα 100:
α) Σε μια τάξη υπάρχουν 20 παιδιά. Τα 10 από αυτά είναι κορίτσια. Ποιο είναι το ποσοστό στα 100 των κοριτσιών στην τάξη;
β) Στο μικρό θέατρο ενός σχολείου υπάρχουν 120 θέσεις. Είναι κατειλημμένες οι 60 θέσεις. Ποιο είναι το ποσοστό στα 100 των κατειλημμένων θέσεων;
γ) Σε μια τάξη υπάρχουν 20 παιδιά. Τα 5 από αυτά φοράνε γυαλιά. Ποιο είναι το ποσοστό στα 100 των παιδιών που φορούν γυαλιά;

2.Να βρείτε με τον νου τα παρακάτω ποσοστά στα 100:
α) Ο Δημήτρης παίζει μπάσκετ και στον τελευταίο αγώνα ευστόχησε σε 15 από τις 20 ελεύθερες βολές που εκτέλεσε. Ποιο ήταν το ποσοστό ευστοχίας στα 100 του Δημήτρη;
β) Σ' ένα διαγώνισμα μαθηματικών συμμετείχαν 80 παιδιά. Τα 20 από αυτά έγραψαν άριστα. Ποιο είναι το ποσοστό στα 100 των παιδιών που έγραψαν άριστα;
γ) Σε μια ασφαλιστική εταιρεία δουλεύουν 40 υπάλληλοι. Σήμερα λείπουν σε άδεια οι 10. Ποιο είναι το ποσοστό στα 100 των υπαλλήλων που λείπουν σε άδεια;

3.Να βρείτε με τον νου τα επόμενα ποσοστά στα 100:
α) Ο Διονύσης παίρνει μηνιαίο μισθό 800 €. Κάθε μήνα ξοδεύει τα 600 €. Ποιο είναι το ποσοστό στα 100 του μισθού που ξοδεύει ο Διονύσης;
β) Σ' ένα ψηφοδέλτιο υπάρχουν 60 υποψήφιοι. Οι 45 από αυτούς είναι άντρες. Ποιο είναι το ποσοστό στα 100 των αντρών στο ψηφοδέλτιο;
γ) Σε μια τάξη υπάρχουν 30 παιδιά. Τα 15 από αυτά πάσχουν από τερηδόνα. Ποιο είναι το ποσοστό στα 100 των παιδιών που πάσχουν από τερηδόνα;

4.Σε μια κατασκήνωση υπάρχουν 180 παιδιά. Να βρείτε με τον νου πόσα παιδιά είναι:
α) το 50% των παιδιών, β) το 25% των παιδιών, γ) το 75% των παιδιών.

 

5.Σ' ένα στρατόπεδο υπάρχουν 120στρατιώτες. Να βρείτε με τον νου πόσοι στρατιώτες είναι:
α) το 50% των στρατιωτών, β) το 25% των στρατιωτών, γ) το 75% των στρατιωτών.


6.Στον επόμενο πίνακα δίνεται η αρχική και η τελική τιμή διάφορων προϊόντων. Να συμπληρώσετε τη στήλη με το ποσοστό έκπτωσης (%).


Αρχική τιμή(€)

Τελική τιμή(€)

Ποσοστό έκπτωσης%

40

20

 

40

30

 

7.Να μετατρέψετε σε ποσοστά (%) τα παρακάτω κλάσματα:

1/2  ,   1/4,         1/5             ,1/10,               1/20

 

8.   Να μετατρέψετε σε ποσοστά (%) τα παρακάτω κλάσματα:

17/20        11/25             21/50        19/25           13/20       3/4          4/5    19/20        24/25                49/50

9.     Να υπολογίσετε με  το νου
α) το 50% του 60.
β) το 50% του 80,
γ) το 25% του 40,
δ) το 25% του 200.
ε) το 75% του 20,
στ) το 75% του 120.

10.Να υπολογίσετε με το νου
α) το 50% του 1.000,
β) το 50% του 2.400,
γ) το 25% του 800,
δ) το 25% του 600,
ε) το 75% του 2.000,
στ) το 75% του 1.600.

 

 

 

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων