Αρχική σελίδα

 

2ο Κριτήριο Αξιολόγησης

1.To 30 είναι το 1% του:
Α: 3                    Β: 300
Γ: 3.000              Α: 30.000
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
2.Να βρείτε το 50% του αθροίσματος:
½+1/4+1/6=

 

3.Σε μια τάξη υπάρχουν 11 αγόρια και 14 κορίτσια. Τι ποσοστό % της τάξης είναι τα κορίτσια;

 

4. Να συμπληρώσετε τον πίνακα:

Αρχική τιμή

Τελική τιμή

Ποσοστό % έκπτωσης

125 €

100

 

240

 

10%

 

578

15%

5. Για να αγοράσουμε 6 συσκευασίες των 12 αυγών, πρέπει να πληρώσουμε 14,4 €. Πόσα πρέπει να πληρώσουμε για να αγοράσουμε 8 συσκευασίες των 24αυγών;

 

6.Η τιμή ενός ποδηλάτου είναι φέτος140 €, η οποία είναι αυξημένη κατά 12%
σε σχέση με την περσινή τιμή του. Ποια ήταν η περσινή τιμή του ποδηλάτου;

 

7.  Μια θεατρική παράσταση την παρακολούθησαν 640 άτομα. Το 25% ήταν
άντρες, το 35% ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι παιδιά.
α) Πόσοι ήταν οι άντρες, πόσες οι γυναίκες και πόσα τα παιδιά; β) Από τα παιδιά, τα 64 ήταν αγόρια. Τι ποσοστό % των παιδιών ήταν τα κορίτσια;

 

 

8.Μια τάξη έχει 25 μαθητές. Από αυτούς το 20% πηγαίνει στο σχολείο με λεωφορείο, 8 μαθητές πηγαίνουν με ποδήλατο και οι υπόλοιποι με τα πόδια.
α) Πόσοι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο με λεωφορείο;
β) Πόσοι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο με τα πόδια;
γ) Τι ποσοστό % των μαθητών πηγαίνουν στο σχολείο με τα πόδια;

 

 

 

 

 

9. Οι 6 γερανοί μπορούν να φορτώσουν ένα εμπορικό πλοίο σε 12 ώρες. Αν το πλοίο πρέπει να φορτωθεί 3 ώρες νωρίτερα, πόσοι γερανοί πρέπει να χρησιμοποιηθούν;

 

 

 

10. Τα 6 παντελόνια κοστίζουν 270 €. α) Πόσο κοστίζουν τα 15 παντελόνια; β) Μας έκαναν έκπτωση και για τα 15 παντελόνια πληρώσαμε 540 €. Ποιο ήταν το ποσοστό % της έκπτωσης;

 

 

 

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων