Αρχική σελίδα

 

Προβλήματα με αντίστροφα και ανάλογα ποσά

1.Ένα δέντρο ρίχνει σκιά μήκους 12 μέτρων. Την ίδια ώρα ένας πάσσαλος δίπλα στο δέντρο, με ύψος 1,2 μέτρα, ρίχνει σκιά 3 μέτρα. Πόσο είναι το ύψος του δέντρου;

 

2. Μια βρύση, όταν βγάζει 1,4 κυβικά μέτρα νερό την ώρα, γεμίζει μια δεξαμε­νή σε 5 ώρες. Για να γεμίσει η δεξαμενή 1,5 ώρα γρηγορότερα, πόσο νερό θα πρέπει να βγάζει η βρύση την ώρα;

 

3.Ένας πεζός περπάτησε 3,5 ώρες και ένας άλλος 1,5 ώρες. 0 πρώτος διάνυσε απόσταση 10,5 χιλιομέτρων. Πόση απόσταση διάνυσε ο δεύτερος, αν βάδι­ζαν με τον ίδιο ρυθμό;

 

4.Μια οικογένεια καταναλώνει σε 20 ημέρες 4 κιλά 800 γραμμάρια λάδι. Πόσα κιλά λάδι καταναλώνει το μήνα (30 ημέρες);

 

 

5. Οι 6 εργάτες τελειώνουν μια εργασία σε 15 ημέρες. Αν οι εργάτες ήταν 10, σε πόσες ημέρες θα τελείωναν την ίδια εργασία;

 

6.Τα 120 κιλά θαλασσινό νερό περιέχουν 10,5 κιλά αλάτι. Πόσο αλάτι περιέ­χουν 8 τόνοι θαλασσινό νερό;

 

7. 0 Ιωσήφ θέλει να συγκεντρώσει ένα ποσό χρημάτων για να αγοράσει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Αν αποταμιεύει 1,25 ευρώ (€) την ημέρα, θα συγκε­ντρώσει το ποσό αυτό σε 2 μήνες. Αν όμως αποταμιεύει 1,50 ευρώ (€) την ημέρα, σε πόσες ημέρες θα συγκεντρώσει το ποσό αυτό. Πόσα ευρώ (€) κο­στίζει το παιχνίδι;
8.Ένα φωτοτυπικό μηχάνημα φωτοτυπεί 96 σελίδες σε 3 λεπτά της ώρας. Σε πόσο χρόνο θα φωτοτυπήσει 352 σελίδες;

 

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων