Αρχική σελίδα

 

Κριτήρια Διαιρετότητας-Ασκήσεις


1.    Βάζω Σ στο σωστό και Λ στο λάθος:
α) 0 αριθμός 460 διαιρείται με το 3.                                                   
β) Οι ζυγοί αριθμοί διαιρούνται με το 2.                                            
γ) 0 αριθμός 3.500 διαιρείται με το 4 και με το 25.                            
δ) Ένας αριθμός που τελειώνει σε μηδέν όταν διαιρεθεί με το 5
αφήνει υπόλοιπο.    

                                                                     
2.    Στο τέλος των παρακάτω αριθμών βάζω δύο ψηφία, ώστε οι αριθμοί που θα
προκύψουν να διαιρούνται με το 25:
48.......             72 .....              86 ...... ,           1782-   ....            47 ......


3.   Από τους παρακάτω αριθμούς, βρίσκω ποιοι διαιρούνται με το 3 και ποιοι με το 5:
35, 24, 36, 40, 570, 585, 329, 525, 365
με το 3 διαιρούνται οι:..............................................................................
με το 5 διαιρούνται οι: ............................................................


4.   Βάζω στο τέλος των παρακάτω αριθμών ένα ψηφίο, ώστε οι αριθμοί που θα προκύψουν να διαιρούνται με το 9:
56.......        62.......        17.......        92......        24.......        708.......


5.   Γράφω τέσσερις αριθμούς που διαιρούνται με:
α) το 2: ..................................................
β) το 3:..............................................................
γ) το 4:..............................................................
δ) το 5:...................................................
ε) το 9:..............................................................


6 . Ποιοι από τους παρακάτω αριθμούς διαιρούνται συγχρόνως με το 2, το 4, το
5 και το 9;
360,    478,    38.700,    6.300,    694,    5.860,    6.120,    308


Προβλήματα για Λύση
7. Το σχολείο του Κώστα έχει 256 μαθητές. Μπορούν να παραταχθούν σε τριάδες ή σε τετράδες;


8. Ένας πτηνοτρόφος έχει 2.675 αυγά. Μπορεί να τα βάλει σε αυγοθήκες των 25 αυγών ή σε αυγοθήκες των 30 αυγών, χωρίς να περισσέψει κανένα αυγό;


9.Οι μαθητές της ΣΤ' τάξης ενός δημοτικού σχολείου είναι περισσότεροι από 46 και λιγότεροι από 52. Μπορούν να παραταχθούν και σε τριάδες και σε τε­τράδες χωρίς να περισσέψει κανένας. Πόσοι είναι οι μαθητές;

 

10.0 Νίκος και ο Τάκης πήγαν στο κτήμα του παππού τους και μέτρησαν τις ελιές που ήταν σε σειρές. 0 Νίκος τις Βρήκε 96 και ο Τάκης 98. Ποιος απάντησε σωστά, αν ξέρουμε ότι η κάθε σειρά είχε 4 ελιές;

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων