Αρχική σελίδα

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΓΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ


1.    Βάζω Σ στο σωστό και Λ στο λάθος:
α) 0 μικρότερος πρώτος αριθμός είναι το 2.
β) 0 μικρότερος σύνθετος αριθμός είναι το 6.
γ) 24 = 3 · 3 · 2 · 2
δ) 2 . 2 · 3 · 5 = 60


2.   Αναλύω τους αριθμούς 42, 64 και 32 σε γινόμενα δεντροδιάγραμμα.
(42)    42=...........              (64)    64=..............

 

 

 

 

 

3.Αναλύω τους αριθμούς 100, 90, 480 και 360 σε γινόμενα πρώτων παραγόντων με διαδοχικές διαιρέσεις.

 

100

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

480

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

100 =
90 = .......... 480 = ........ 360 = ..........


 

 

 


4.    Βρίσκω από ποιους σύνθετους αριθμούς προήλθαν τα παρακάτω γινόμενα:


2*2*3*5=

2*2*5=

2*3*5*7=

2*3*5*5=

2*2*2*3=

2*2*3*5*5=

5.   Γράφω τους παρακάτω αριθμούς ως γινόμενα πρώτων παραγόντων:

α)   8=  ...........

 

         18= .....

 

20 = ...........

 

         81 = .....

 

β)    63 = ........

 

        80=  ....

 

84 = ...........

 

        250= ....

 

6. Η καθηγήτρια Μουσικής πήρε 32 μαθητές του σχολείου για να φτιάξει τη χο­ρωδία του σχολείου, θέλει να τους χωρίσει σε ομάδες με περισσότερα από ένα άτομα. Πόσες ομάδες μπορεί να φτιάξει, ώστε όλες να έχουν τον ίδιο αριθμό μαθητών και κανένας μαθητής να μην ανήκει σε άλλη ομάδα;


7.   Φτιάχνω τέσσερα δεντροδιαγράμματα πρώτων παραγόντων του αριθμού 36:

                           


8.   To 13 είναι παράγοντας του αριθμού 52. Βρίσκω και τους άλλους παράγοντες του αριθμού 52.

 


9.   Πόσες φορές εμφανίζεται ο αριθμός 2 στο γινόμενο πρώτων παραγόντων του σύνθετου αριθμού 256;

 

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων