Αρχική σελίδα

 

 

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ

1.Να σχηματίσεις τα μονολεκτικά παραθετικά των παρακάτω επιθέτων.
θετικός                      Συγκριτικός                    Υπερθετικός
α) έξυπνος               εξυπνότερος______Εξυπνότατος
β) γλυκύς                 ....................                  ....................
γ) σαφές                  .........................................................
δ) λαμπερή              .........................................................
ε) υγιής                     ....................                  ....................
ζ) δυνατό                 .........................................................

 

2.Να σχηματίσεις τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων μονολεκτικά και περιφραστικά.
Θετικός                 Συγκριτικός                                    Υπερθετικός
ι) τίμια                    τιμιότερη.......                             τιμιότατη.............
                              πιο τίμια______________η πιο τίμια / η τιμιότερη
β) ζωηρό                  ...................                                                        
γ) ταχύς                   ....................                                                        
6) καλή                    .......................... .............................                      
ε) συνεπής               ...................                                                        


3.    Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο του συγκριτικού ή του υπερθετικού βαθμού.
α) 0 Διονύσης είναι επιμελέστερος(επιμελής) από εμένα.
β) 0................... (μεγάλος) γιος της είναι................. (καλός) μαθητής της τάξης.
γ)Η Σαντορίνη είναι.................. (μαγευτικό) νησί που έχω επισκεφτεί.
δ) Ήταν.................... (κακός) μέρες τns ζωής μου.
ε) 0 συνταγματάρχης είναι.................. (άνω) από το λοχαγό.
στ) Η τιμωρία που του επιβλήθηκε ήταν............... (επιεικής) απ' ό,τι περίμενε.


4.    Να σχηματίσειςπροτάσεις όπως στο παράδειγμα.
α) (Νίκος-έξυπνος-Βασίλης)
ΟΝίκος είναι εξυπνότερος από το Βασίλη.
ΟΝίκος είναι πιο έξυπνος από το Βασίλη.
β) (βαλίτσα- βαριά- τσάντα )
γ) (γιαγιά- μεγάλη- εγγονή
δ) (αυτοκίνητο- ακριβό- ποδήλατο)


5.         Να γράψεις ένα σύνθετο επίθετο υπερθετικού βαθμού για να δηλώσεις πώςλέγεται αυτός που
α) είναι εντελώς παλαβός                    θεοπάλαβος
β) είναι εντελώς σκοτεινός                .....................
γ) είναι πάρα πολύ ακριβός              .....................
δ) κινείται υπερβολικά                       .....................
ε) είναι πάρα πολύ ξανθός                .....................
στ) είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος .....................
ζ) είναι εντελώς νηστικός                   .....................

 

6.      Να ξαναγράψεις τις παρακάτω φράσεις αντικαθιστώντας τα περιφραστικά
παραθετικά των επιθέτων με μονολεκτικά.


πιο ικανή γυναίκα ικανότερη γυναίκα
ο πιο απλός τρόπος
πιο κακιά στιγμή
παρά πολύ μικρό ποσό
παρά πολύ μεγάλη προσφορά
πολύ λίγη ζάχαρη
πάρα πολύ καλός μαθητής

 

7.Να αντικαταστήσεις τις υπογραμμισμένες φράσεις των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο.
Ο Άρης είναι πιο συνεπής (συνεπέστερος) στις υποχρεώσεις του από το Νίκο.
| Όλοι  τους είναι συμπαθείς, ο Κώστας όμως είναι ο πιο συμπαθής απ' όλους.
(............................. )
Είναι πολύ ακριβής (......................... ) στα ραντεβού του.
Γέννησε ένα πολύ υγιές (..................... ....) μωρό.
Αγόρασε ένα εξαιρετικά πολυμελές (....................... ) διαμέρισμα.
Μερικοί άνθρωποι είναι πολύ αναιδείς (........................ ).


8.Νασχηματίσειςταπαραθετικάτωνπαρακάτωεπιρρημάτωνμονολεκτικά καιπεριφραστικά.
θετικός                        Συγκριτικός                   Υπερθετικός
εύκολα                        ευκολότερα_________ευκολότατα
________________πιο
εύκολα___________πολύ εύκολα
επαρκώς                                                        

βαριά
καθαρά
καλά

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων