αρχική σελίδα

(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ΤΑΞΗΣ(2)

Επαναληπτικό 2ου κεφαλαίου (δεύτερο μέρος)


1. Να διαλέξετε από την παρένθεση τη λέξη με τη σωστή ορθογραφία και να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

α) Ο σωλήνας............................ χρειάζεται επισκευή (ήδρευσης, ύδρευσης).
β) ....................... (Ψάχνωντας, Ψάχνοντας) βρήκα τα πράγματα.
.............  (κρυμμένα, κρυμένα) στην ντουλάπα.
γ) Αυτό το........................ (λεωφορείο, λεοφορίο) περνάει από την οδό
Σταδίου;
δ) Η σούπα..................... (τρώγετε, τρώγεται) με το κουτάλι.
ε) Οι....................... (διαφημίσεις, διαφημήσεις) τραβούν το ενδιαφέρον
των καταναλωτών.
στ) Η........................ (πανιγηρική, πανηγυρική)......................
(ατμόσφαιρα, ατμόσφερα) ήταν έκδηλη.

 

2.   Να αντιστοιχίσετε τα επίθετα της στήλης Α με τα κατάλληλα ουσιαστικά της στήλης Β.


Α

 

Β

βαριά
συννεφιασμένος
τραγικό
άγουρα
παραδοσιακή
οπωροφόρα

  1. ουρανός
  2. φρούτα
  3. μουσική
  4. σύννεφα
  5. δέντρα

• δυστύχημα

 

3.Να γράψετε ( Υ) για το υποκείμενο, ( Α) για το αντικείμενο και ( Κ) για το κατηγορούμενο για κάθε υπογραμμισμένη  λέξη.
a) Mαs έφεραν σταφίδα από την Κόρινθο.                                   (.. )
β) Πόσα λυθρίνια έπιασε ο Μιχάλης;                                           (.. )
γ) Τα βύσσινα ήταν ξινά.                                                           (.. )
δ) Την πόρτα ξεκλείδωσε ο κλειδαράς.                                (.. ) (.. )
ε) Η Ελένη τηγανίζει πατάτες.                                                    (.. )
στ) Του αρέσουν πολύ οι τηγανητές πατάτες.                               (.. )

4.Να γράψεις τα ρήματα των παρενθέσεων στο σωστό τύπο του ενεστώτα ή του παρατατικού.
α) Μην....................... (πατώ) απότομα το φρένο όταν οδηγεί.
β) Τα παιδιά..................... (ακουμπώ) τα βιβλία τους στο θρανίο.
γ) Συνεχώς...................... (ξεχνώ) τα κλειδιά της.
δ)Τρεις μέρες...................... (γλεντώ) οι συγγενείς της Σταυρούλας στο
γάμοςτης
ε) Όταν πηγαίναμε στο χωριό,…………………….(συναντώ)το θείο Παύλο.
στ) «Μη        ……………………………………………..(μιλώ) την ώρα του μαθήματος είπε η δασκάλα στους μαθητές.

 


αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων