( )

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

Αριστες Αντωνυμες και αχριστο μριο α-

1.   Να συμπληρσεις τα κεν των παρακτω προτσεων με την κατλληλη αριστη αντωνυμα.
α) σκυψε και μου επε    ……………………κτι     ……………………στο αυτ.
β) Φανεται πως…………………………………     παιδι δεν κουσαν αυτ που επαμε.
γ) Δε θα βρεις  …………………εκε που ψχνεις.
δ) Οι γονες μου μου δνουν …………………………χρματα για χαρτζιλκι
εβδομδα.
ε) Ο Πτρος  φαγε............ τυροπιτκια και χρτασε.
στ) Δεν ρθε ………………..παιδ για να παξουμε· γι’ αυτ κι εγ……………………………      
φορ δε θα τα καλσω.
ζ) ………………………απ τους γετονες πρπει να χτπησε το κουδονι.
η) …………………φορ κι………………………… καιρ ταν τρα γουρουνκια.

 

2.  Να υπογραμμσεις τις αριστες αντωνυμες στις παρακτω προτσεις
. α) Κθε νθρωπος χει τη δικ του προσωπικτητα.
β) Σε ζτησε νας ηλικιωμνος κριος
γ) λλοι φναζαν, λλοι κλαιγαν, κποιοι λλοι τρεχαν δεξι κι αριστερ, εν μια κυρα ψαχνε το παιδ της.
δ] Πρνα απ το σπτι καμι μρα να τα πομε.
ε) Δεν υπρχει καμι πιθαντητα να γνει κτι ττοιο.
στ) Πρασε κμποση ρα χωρς να μας ειδοποισει καννας.
ζ) Αντιμετωπζει με καχυποψα καθετ που δεν καταλαβανει.

3.  Να συμπληρσεις τα κεν των παρακτω προτσεων επιλγοντας την κατλληλη αριστη αντωνυμα απ τις παρενθσεις.
α) Πρε (μια, κποια)       μια   βαθι ανσα και συνχισε το δρμο του.
β) Δεν ξερε (κτι, τποτα)………………………………….    για το θμα, καθς λειπε στο
εξωτερικ.
γ) (Κανες, Καθνας…………………..     δεν μπορε να προβλψει το μλλον.
δ) Στην κορυφ του βουνο, που υπρχε γαλνη και ηρεμα, νιωσα (κποιος,
λλος)………………………………….νθρωπος.
ε) Δεν υπρχει (καμα, κμποση)…………………………..  περπτωση να τον συγχωρσω.
στ) στερα απ πολλ χρνια πγαμε στο χωρι, μως (καθνας, καννας)………………………..
δε μας γνρισε.

 

Σνθεση με το αχριστο μριο -α


4.Να γρψεις με μα σνθετη λξη πς λγεται αυτς που:
α) δεν χει μυαλ                  μυαλος.............
β) δεν χει φων                                         ......
γ) δεν χει ψυχ          
δ δεν χει πστη     ..........................................
ε] δεν εφαρμζεται                                      ......
στ) δεν χει ταλντο                                     .....
ζ) δε συμβιβζεται                                       .......
η) δε φυλσσεται    .........................................      

5.Να συμπληρσεις τα κεν των παρακτω προτσεων με την κατλληλη λξη ,αφο τη βλεις στο σωστ τπο.

 

υπνος, ατραχος, ανεπηραστος, ανεθυνος, αχνευτος, αφορολγητος, απελκητος, χρωμος, φραγκος, αγρμματος

 

α) Περπατοσε ατραχος εν δπλα του γινταν χαλασμς.
β) Εναι ναs...................... και επιπλαιος πολιτικς, που οδγησε
τη χρα σε οικονομικ καταστροφ.
γ) Εναι........................ νθρωπος· καννας δεν τον συμπαθε.
δ) Η μητρα μεινε.............. __ λη τη νχτα, γιατ κλαιγε το μωρ.
ε) Η φων της δασκλας εναι εντελς.......... ταν διαβζει
να κεμενο.
στ) Οι καταθσεις στα ταμιευτρια εναι..........  

ζ)Δεν μπορομε να μενουμε …………………….απ’τα γεγοντα που συμβανουν σε γειτονικς χρες.
η)Αυτς που κποτε ξδευε λα τα λεφτ του δεξι κι αριστερ, τρα χει μενει…………………

θ) 'νθρωπος.................. ξλο............................

6  Να γρψεις για κθε λξη την αντθετη της σνθετης με πρτο συνθετικ το
α- αν-.
α) πιθανς.......................................................
β) επιθυμητς   ................................................
γ) ταιριαστς                                             
δ) φυσικς       ................................................
ε) αξιπιστος    ................................................
στ) επσημος     ................................................
ζ) σεμνς         ................................................
η) ομαλς                                                 
θ) ηθικς         ................................................
ι) τοιμος                                                 
ια) τρωτς                                                 
ιβ)ισχυρς                                                 

7.Να γρψεις Σ (Σωστ)Λ (Λθος) για να δεξεις εν τα παρακτω ζευγρια λξεων εναι αντθετα.
α) μερος-ανμερος 
β) ανμερος-ανσυχος
 γ) Ανσυχος-συχος
δ) μοιος-ανμοιος
 ε) νισος-ανσχυρος
 στ) νισος-σος
 ζ) αρμδιος-αναρμδιος


αρχ της σελδας