αρχική σελίδα

(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

1.Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με το άρθρο που λείπει:
…. άνθρωποι τρέχουν.                                             ..... πηγή στέρεψε.
..... βρύση στάζει.                                                       ..... Πατέρας ήρθε.
.... κηπουρός φυτεύει.                                            ..... καντήλια σβήνουν.
..... Βροχές άρχισαν.                                                  Απαγορεύεται........ είσοδος
Αυτή....... oδόs είναι μακριά.                                    και...... κάπνισμα.

 

2.Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις που λείπουν στα παρακάτω ουσιαστικά.


οι δρόμ..
το τραγούδ..
η φων....
τα κλειδ.....
ο ουραν....
οι φωτ....
το χερ....
οι κούκ..
ο δικαστ..
οι φίλ.....
η σκούπ..
τα χρήμ... 


3. Να γράψετε τις παρακάτω προτάσεις στον άλλο αριθμό.
α) Το έργο τελειώνει σε λίγες μέρες.
Τα έργα τελειώνουν σε λίγες μέρες.

β) Οι λογαριασμοί έληξαν.

 

γ) Οι φύλακες άκουσαν τις φωνές των υπαλλήλων.

 

δ) Δεν ξέρω τι να κάνω.

 

4. Να βρεις τις σύνθετες λέξεις  και να γράψεις κι άλλες που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τη λέξη σκύλος.

μάντρα

+

σκύλος

=μαντρόσκυλο

σκύλος

+

τροφή

 

σκύλος

+

καβγάς

 

σκύλος

+

σπίτι

 

σκύλος

+

ψάρι

 

 

 

 


5.Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.

Ενεστώτας

Παρατατικός

Aόριστος

γράφω

έγραφα

έγραψα

συζητούν

 

 

ψάχνεις

 

 

ποτίζουμε

 

 

μαζεύετε

 

 

θυμώνει

 

 


αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων