Αρχική σελίδα

(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

 

Επαναληπτικές εργασίες

(συμπλήρωση κενών, συντακτικό -ονοματικό ρηματικό μέρος-κατηγορούμενο, αόριστος , Παρακείμενος,μετοχές)

1.Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω λέξεων της καρτέλας με η,ι,ει,οι:

γρατσουν…ζω, τοπ..ο, π… σμα, κα… μός , .. φαίστειο, βαρέθ… κα,επικ… νδ… νος,ψ… χρα, ψ…ξ…,ψ…χα, ψ..χάλα, θεον…στ…κος, π..ργος, καμπαναρ..ό, ωφέλ… σα,όφ..λα, βασάν..σα, διόρ..σα, δέχτη..κα, ψ..λή λεύκα, ψ..λή βροχή, βρί..ζω, .. ψος, οδ..γώ, οδ..γία, ζάλ…

 

2.Να σχηματίσεις φράσεις βάζοντας το δεύτερο ουσιαστικό στη γενική:

 1. Οι μήνες-το καλοκαίρι
 2. το πλύσιμο –τα ποτήρια
 3. το μάζεμα-το δίχτυ
 4. το πλύσιμο-το πρόσωπο

3.Να βρεις το ονοματικό και το ρηματικό μέρος των παρακάτω προτάσεων:

 1. Η Μαρία , η αδερφή της, είναι φοιτήτρια της ιατρικής

Ονοματικό μέρος:

Ρηματικό μέρος:

 1. Αγόρασαν καινούριο αυτοκίνητο οι γονείς του Γιώργου

Ονοματικό μέρος:

Ρηματικό μέρος:

 1. Οι τριακόσιοι Σπαρτιάτες του Λεωνίδα πολέμησαν γενναία στις Θερμοπύλες:

Ονοματικό μέρος:

Ρηματικό μέρος:

4.Να βρεις τα κατηγορούμενα που υπάρχουν στις παρακάτω προτάσεις:

5.Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τα άρθρα της , τις , στις στης.

 

6.Να γράψεις τον άοριστο και τον παρακείμενο των παρακάτω ρημάτων:

 

Ενεστώτας

Αόριστος

Παρακείμενος

Νομίζω

 

 

Φροντίζω

 

 

Βαφτίζω

 

 

Απαντώ

 

 

Τιμώ

 

 

Χαιρετώ

 

 

Βιάζομαι

 

 

Ντύνομαι

 

 

Σκάβομαι

 

 

7.Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με την κατάλληλη μετοχή των ρημάτων που βρίσκονται σε παρένθεση:

 1. Ήρθε(τρέχω)……………..και (γελώ)………………να μου πει τα νέα.
 2. Ήταν πολύ(κουράζομαι)………………και (στενοχωριέμαι)………………
 3. Το χωράφι ήτα καλά (σκάβομαι)……………………………….
 4. (Έχω)…………….το χάρτη μαζί του και (ρωτώ)……………..τους περαστικούς βρήκε το δρόμο.
 5. Καθώς ήταν (φορτώνομαι)……………………….με τα πράγματα και (εκνευρίζομαι)……………………….,έβαλε τις φωνές.

  αρχή της σελίδας

  αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων