( )

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ(1-2)


1 .Να γρψεις τα παρακτω ρματα στον παρατατικ και τον αριστο.
Ενεσττας       Παρατατικς Αριστος
α) εξετζω           εξταζα........ εξτασα
β) κολυμπον .............................
γ) δουλεει    .............................
δ) διορθνετε                                              
ε) χνεις                                                 
στ) στολζουμε   

                                          
2.Να συμπληρσεις τα κεν των παρακτω προτσεων βζοντας τα ρματα των παρενθσεων στον αριστο και στο σωστ πρσωπο.
Χθες ο Βασλης ξπνησε (ξυπν) νωρς.......... (πηγανω)στην τουαλτα,............ (πλνω) το πρσωπο του,.................. (βουρ­τσζω) τα δντια του και μετ........................... (φορ) τα ροχα του. Αφο ............ (λω) καλημρα στους γονες του,................. (πνω)το γλα του και............... (τρω) το πρωινπουτου.......................... (φτιχνω) η μητρα του. Στη συνχεια......... (παρνω) την τσντα του,............. (χαιρετ) τους γονες του και................... (φεγω) για το σχολεο............... (περν) απ το σπτι του φλουτου του Γρηγρη για να πνε μαζ στο σχολεο.


3.Να συμπληρσεις τα κεν των παρακτω προτσεων βζοντας τα ρματα των παρενθσεων στον παρατατικ και στο σωστ πρσωπο.
Τα καλοκαρια των παιδικν του χρνων, ταν τελεωνε (τελεινω) το σχολεο ο Τσος………….. (πηγανω) κατασκνωση. Επειδ οι γονες το καλοκαρι
................... (δουλεω),.................. (περν) το υπλοιπο του καλοκαιριο μαζ με τον παππο και τη γιαγι στο νησ................................ (ξυπν) νωρς το πρω,       …………….(βοηθ) τη γιαγι στα ψνια και στις δουλεις του σπιτιο και του…………..(αρσω) να πηγανει για ψρεμα με τον
παππο, παρλο που δεν................ …..(πινω) πολλ ψρια. Τα απογεματα  (παζω) με τα λλα παιδι, εν τα βρδια, καθισμνος στη βερντα του σπιτιο,……………         (κοιτω) τα αστρια στον ουραν.

 

4. Να σημεισεις στο τλος κθε πρτασης Κ, αν εναι κυριολεξα, Μ, αν εναι μεταφορ.
Τι θα φμε;
Μην τα παρνεις λα σοβαρ.
πεσε να αεροπλνο.
Του μλησε με μορφα λγια.
Ο αρας πεσε.
Πο κρφτηκε η γτα;
Πρε αυτ και δσ' το στο Γιννη.
Η ομδα φαγε τρα γκολ.
Το μωρ εναι πολ μορφο.
Κρβει τα αισθματ του.

 

5. Να συμπληρσεις τα κεν των παρακτω λξεων με τις σωστς καταλξεις του επιθτου πολς και να βλεις τνο.
α) πολλ ρα
β) πο..     ανθρπων
γ) πο..     νερ
δ) πο..     δντρα
ε) πο...     θρυβος
στ) πο..     φλοι
ζ) πο..     περιπτσεις


6.Να συμπληρσεις τα κεν των παρακτω προτσεων με το επθετο πολς το επρρημα πολ
α) Αισθνομαι πολ καλ σμερα.
β) Μη βλεις...... ζχαρη στον καφ μου.
γ) χω να τον δω.... καιρ.
δ) Υπρχει...... χρνος ακμα μχρι να τελεισει ο αγνας.
ε) ........ παιδι δεν ρθαν χθες στην εκδρομ.
στ) Στις μρες μας..... νθρωποι ζουν..... φτωχικ.
ζ) ταν....... ωραα η εκδλωση.
η) Το σπτι χτστηκε με κπο και αγνα  χρνων.


7.Να βρεις σε ποιες απ τις παρακτω περιπτσεις το πολ εναι επθετο και σε ποιες εναι επρρημα.
α) Δε μου αρσει πολ το θατρο, (επρρημα)
β) Νιθει πολ βολα ταν βρσκεται με πολ κσμο. (...... - ................. )
γ) μεινε πολ καιρ μακρι απ τις προπονσεις. (......... )
δ) Χθες ριξε πολ δυνατ βροχ και απ το πολ νερ πλημμρισαν αρκετ
σπτια. (.............. -.................. )
ε) Φτσαμε πολ γργορα στο χωρι. (....... )
στ) Η Τνια εναι πολ μορφη κοπλα. (....... )

 

8.Να συμπληρσεις τα κεν των παρακτω προτσεων με το πολ πολλ.
 α) Η Κατερνα εναι πολ ευγενικ με λους.
β) Πρπει να σταματσεις την............ δουλει, γιατ κουρζεσαι……………
γ) Η Αθην εναι............ προσεκτικ και χει πντα.........
διθεση για δουλει.
δ) 0 αρας ταν.............. δυνατς και σηκθηκε............
σκνη.
ε) Περιμνω................ ρα.
στ) Αν προσπαθσεις, μπορες να πετχεις………………………………………….περισστερα.