αρχική σλείδα(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας

 

Κλίνω τα παρακάτω ουσιαστικά

Ενικός αριθμός

Ονομαστική

ο δάσκαλος

ο μαθητής

Γενική

 

 

Αιτιατική

 

 

Κλητική

 

 

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική

 

 

Γενική

 

 

Αιτιατική

 

 

Κλητική

 

 

Ενικός αριθμός

Ονομαστική

η τάξη

η μαθήτρια

Γενική

 

 

Αιτιατική

 

 

Κλητική

 

 

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική

 

 

Γενική

 

 

Αιτιατική

 

 

Κλητική

 

 

Ενικός αριθμός

Ονομαστική

το μάθημα

το διάλειμμα

Γενική

 

 

Αιτιατική

 

 

Κλητική

 

 

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική

 

 

Γενική

 

 

Αιτιατική

 

 

Κλητική

 

 

 

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων