( )

    

 

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΚΗΠΟΝ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κποιες φορς στο λγο μας [γραπτ προφορικ],  φεγει το τελευταο το πρτο φωνεν απ μα λξη και στη θση του μπανει αυτ το σημαδκι( ’ ), που λγεται απστροφος.  Αντ για φωνεν μπορε να φγει κι να δψηφο φωνεν.
            Π.χ. κνε το -κν’το
     ΠΡΟΣΟΧΗ: Κποιες φορς το και, ταν το ακολουθε λξη που αρχζει απ φωνεν, γνεται κι ( διαβζετε και)χωρς απστροφο π.χ και αυτ-κι αυτ

1.Βλε απστροφο που χρειζεται:
Κλεσε το
Σε αφνω
Του ουρανο
Και εγ
Θα θελα
Με εμνα
Απ το
Και λα
Σε λλη
Το να
Εσ εσαι
Δσε το
Και εμνα


2. Συμπληρνω τις προτσεις με τις λξεις της παρνθεσης και φτιχνω παρομοισεις:
(ατσλι, αηδνι, θλασσα, παπαρονα, λκος, βδλλα, χελνα, παντζρι, κυπαρσσι )
Απ την ντροπ του γινε κκκινος …………………………………..
Κοκκνησε …………………………..
Τα μτια της Μαρας εναι γαλζια σαν τη………………………….
Αυτς χει υπροχη φων ,τραγουδ σαν…………………………..
Κλλησε πνω μου…………………………………
Πεινω σαν…………………………
Το σμα του εναι δυνατ σαν …………………………….


3.Γρψε τα συννυμα:
Περπατος
Κοροδεω
Φασαρα
Κατσκα
Βουν
Ανητος
Μπρα


4.Γρφω τα αντθετα:
Αγαπ
Κοντς
Σημαντικς
Τουλχιστον
Συμφων
Συμπαθητικς
Μεγλος

Τα ουδτερα ουσιαστικ που τελεινουν σε ι γρφονται πντοτε με γιτα
Πχ το παιδ


5.Σκψου και γρψε κι εσ 5 ουσιαστικ ουδτερα με το ρθρο τους που τελεινουν σε ι: