( )

    

 

 

Γτος απ σπτι ζητ να οικογνεια


1.Συμπλρωσε τα κεν με τον σωστ τπο του οριστικο του αριστου ρθρου:
.......μρα συνντησα τυχαα ......φλο μου .....Γιργο. Ττε αυτς με ρτησε:
-Θλεις να παξουμε μπλα;
-Θλω. Ποιο λλοι θα εναι;
-Θα εναι ....Κστας,.....Μαρα,....Γιννης.......Νικολτα και .....λλο παιδ που εναι φλος.....Γιννη. σως βρομε και ......φλο ...... Κστα ,.......Παναγιτη.

2. Να κλνεις τη φρση  «ο δυνατς νθρωπος» σε λες τις πτσεις του ενικο και του πληθυντικο αριθμο.


πτσεις

Ενικς Αριθμς

Πληθυντικς Αριθμς

Ονομαστικ

Ο δυνατς νθρωπος

 

Γενικ

 

 

Αιτιατικ

 

 

Κλητικ

 

 

3.Φτιξε προτσεις γρφοντας τις λξεις στην κλητικ πτση πως στο παρδειγμα:
(Παππος) Παππο, θλεις να παξουμε μαζ;
(Δσκαλος)
(μητρα)
(Θεα Καλλιπη)
(φλος)
(αστυνομικς)
(γιος Βασλης)

 

4.Συμπλρωσε το οριστικ ρθρο στην Α στλη και το αριστο στην Β στλη:


Α

Β

Θλασσα

Ελφαντας

Αδελφς

Καρχαρας

Αυτοκνητο

Παραθρου

Ποτμι

Πρτας

Γιατρς

Μπλας

Τσχλα

Κπελου

παιδι

καρυδι

5.Συμπληρνω την πρταση στε να γνει παργραφος. πειτα δνω και ναν ττλο:

(ττλος).................................................................................
Χθες ο παππος μου μου χρισε να μορφο γατκι.