( )

    

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ--------ΒΙΒΛΙΟ Α ΤΕΥΧΟΣ


1.Να ξαναγρψεις το παρακτω κεμενο βζοντας τελεα που πρπει και διορθνοντας τα γρμματα που πρπει να γραφτον κεφαλαα.

σμερα ξπνησα αρκετ νωρς το πρω εχα υποσχεθε στη μητρα μου να τη βοηθσω στα ψνια τσι πγαμε μαζ στη λακ αγορ αγορσαμε παττες, ντομτες, φροτα και λαχανικ
στερα περσαμε και απ το σοπερ μρκετ γυρσαμε στο σπτι κουβαλντας αρκετς τσντες.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……


2. Να γρψεις για καθεμι απ τις παρακτω λξεις μια συννυμη.


Αδνατος …………………….., κατστημα……………………………..

Ωραος…………………………, δουλεω………………………………..

Φασαρα………………………., συζητ………………………………….


3. Να σχηματσεις προτσεις βζοντας τις παρακτω λξεις στη σωστ σειρ.


εναι, ο, καλς, σμερα, καιρς

___________________________________________________________

γεμτος, εναι, κπος, ο, τριανταφυλλις

___________________________________________________________

ωραο, η, νησ, μεγλο, εναι, και, Κρτη

___________________________________________________________

σπρα, χει,γιαγι, μαλλι, η

___________________________________________________________

το, φτιχνουν, οι, δρμο, εργτες

___________________________________________________________

δεν, η, σχολεο, Ρνια, στο, πγε

___________________________________________________________


4. Να μεταφρεις τις παρακτω προτσεις στον λλο αριθμ.


Ενικς αριθμς___________ Πληθυντικς αριθμς

Ο εργτης δουλεει. Οι εργτες δουλεουν.

__________________________ Τα βουν εναι ψηλ.

Το μθημα ρχισε. ____________________________

Ο σταυρς εναι χρυσς. ____________________________

__________________________ Οι πλες κλεισαν.

__________________________ Οι μητρες φροντζουν τα μωρ.

__________________________ Τα λουλοδια μαρθηκαν.

Ο καφς εναι πικρς. ____________________________

 


5. Να συμπληρσεις στις παρακτω λξεις τα πρτα γρμματα που λεπουν με κεφαλαα με μικρ.


Η Ελλδα φημζεται για την ελληνικ φτα.

Το __ατριν καρναβλι εναι το πιο γνωστ απ’ λα.

Το μεγαλτερο λιμνι της χρας εναι ο __ειραις.

Η __σα εναι η μεγαλτερη πειρος του κσμου.

Για να φας __ινζικα φαγητ δεν εναι απαρατητο τα ταξιδψεις στην __να.

Το __ββατο θα παρακολουθσουμε στο __γαρο __ουσικς τη φιλαρμονικ ορχστρα της __ωσας.


6. Να συμπληρσεις τις παρακτω στλες.

 

Ενεργητικ φων

Παθητικ φων

χτενζωδνομαι

κουρεω


κουρζωσρνομαι

αφνω


ανακατεω


Ενεργητικ φων

Παθητικ φων

κβωβφομαι

κρβωσηκνομαι


πληρνομαι

γρφω


κλενω


 

 

 

7. Να συμπληρσεις τα παρακτω κεν με την κατληξη –τε –ται.


Το ιατρεο βρσκε___ κοντ στην πλατεα.

Απ εδ που καθμασ___ φανε___ το γπεδο.

Μη μιλ___ δυνατ, γιατ κοιμ___ το μωρ.

Γιατ φεγε___ τσο γργορα; Μενε___ λγο ακμα.

Εναι απρσεκτος ταν τρει και λερνε___ εκολα.

τσι πως κρβεσ___, δε θα σας δει κανες.


8. Να γρψεις τη γενικ ενικο και πληθυντικο των παρακτω ουσιαστικν.

Ονομαστικ ενικο

Γενικ ενικο

Γενικ πληθυντικο

α. ο νθρωπος

___________________

___________________

β. το κλαδ

___________________

___________________

γ. η εφημερδα

___________________

___________________

δ. ο σλλογος

___________________

___________________

ε. η συνταγ

___________________

___________________

στ. το χωρι

___________________

___________________

ζ. ο μαθητς

___________________

___________________


9. Να ξαναγρψεις τις παρακτω φρσεις αντικαθιστντας τη γενικ πτση με το κατλληλο επθετο, πως στο παρδειγμα.

το πργραμμα του σχολεου το σχολικ πργραμμα

ο ξπνημα του πρωινο ________________________________

η γιορτ του θνους ________________________________

οι τσντες των μαθητν ________________________________

το τξο του ουρανο ________________________________

οι διακοπς του καλοκαιριο ________________________________


 

10. Να γρψεις δπλα σε κθε ουσιαστικ να ρμα και να επθετο που ανκουν στην δια οικογνεια μ’ αυτ.

Ρμα Επθετο

γειτονι γειτονεω γειτονικς

εργτης ………………………….. ………………………………...

φως ………………………….. ………………………………...

ταξδι ………………………….. ………………………………...

διδασκαλα ………………………….. ………………………………...

χορς ………………………….. ………………………………...

μαρισμα ………………………….. ………………………………...


11. Να συμπληρσεις τις παρακτω προτσεις με το κατλληλο αριστο ρθρο.

Μα φορ κι ναν καιρ ταν τρα γουρουνκια.

Το αυτοκνητο αυτ εναι …………… φλου μου.

Το σπτι τους εναι χτισμνο σε …….. πλαγι, κοντ σ’ ………. μικρ ξωκλσι.

…………… γνωστος ντρας ρωτοσε να μθει για …………. γετον μας.

Χθες στην εκδρομ ………. μαθτρια τσιμπθηκε απ ………. σφκα.

Ξυπνσαμε τη νχτα απ το κλμα ………… μωρο.

Αν χαθες, ρτησε ………… περαστικ να σου πει το δρμο.


12. Να αντιστοιχσεις τα επθετα της πρτης στλης με τα ουσιαστικ της δετερης στλης και να σχηματσεις μια πρταση για κθε ζευγρι.

πολχρωμη μαξιλρι
κατσαρ ζωγραφι
μαλακ καναπς
ασημνια μαλλι
ακριβ κορνζα
δερμτινος δαχτυλδι

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….


13. Να κλνεις τα ουσιαστικ το φυτ, το θηρο, το λογο.

Ενικς αριθμς

Ονομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.
Πληθυντικς αριθμς

Ονομ.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

14. Να σχηματσεις σνθετα απ τις παρακτω λξεις:

αλτι + πιπρι ---αλατοππερο

τρμω + σβνω __________________________________

ψρι + βρκα __________________________________

νεμος + μλος __________________________________

σελδα + δεκτης __________________________________

διστημα + πλοο __________________________________

νχτα + πουλ __________________________________

 

 

15. Συμπληρνω το πιο κτω κεμενο με το ρμα τρχω, κνοντας τις απαρατητες αλλαγς.


Το καλοκαρι __________ κθε απγευμα να χιλιμετρο.

Χθες το πρω ργησα να ξυπνσω. ______________ σο πιο γργορα μποροσα για να πω στην ρα μου στο σχολεο.

Κθε μρα ________________ 10 φορς το γρο του γηπδου, για να κρατιμαι σε φρμα.

Η Νικολττα εναι πολ γργορη. _______________ σαν τον νεμο.

Η κυρα Μαρκα _______________ απ το να σπτι στο λλο για να μεγαλσει τα παιδι της.

Την Κυριακ ο Μανλης βαλε τα δυνατ του κι __________________ σο πιο γργορα μποροσε.

ταν μασταν μικρο, ο Θωμς δεν καθταν οτε για να λεπτ. __________ για να πει απ το να μρος στο λλο.

 


16. Να συμπληρσετε τα ρθρα της τις :

Αφσαμε _____τσντες στο σπτι ____ θεας μου .

Περπατοσαμε στα πεζοδρμια ______ πλης και κοιτζαμε με _____ ρες _____ βιτρνες των εμπορικν καταστημτων .

Σμερα, που εχαμε αξηση ______ κνησης στους δρμους, εδα τον τροχονμο να ρυθμζει _____ κινσεις των αυτοκιντων και να δνει ______ χρσιμες οδηγες _____ τροχαας.

Εδα στο δρμο τον Κστα, να μιλ με ____ φλες _____αδερφς μου.

λυσα ____ ασκσεις ____ αριθμητικς.

Το νερ ____ βροχς καθρισε ____ στγες των σπιτιν.


17. Να σημεισετε δπλα σε κθε πρταση Κ για κυριολεξα Μ για μεταφορ.


 

Το τρνο τρχει.

( )

 

φαγα μια φπα.

( )

 

βαλε τις φωνς.

( )

 

Φρεσα τα καλοκαιριν ροχα

( )

 

Ταξιδεει με πλοο.

( )

 

χει σιδερνια θληση.

( )

 

Μου ?σπασε τα νερα.

( )

 

Τι ρωμα φορς;

( )

 

Πο ταξιδεει ο νους σου;

( )

 

Θα ρθεις στο γπεδο;

( )