( )

    

 


Τα ταξδια του παππο μου 1
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.Φτιχνω ρματα απ την δια οικογνεια λξεων με τα παρακτω ουσιαστικ, πως στο παρδειγμα:

Ζωγραφι- ζωγραφζω
Δκρυ-
Στολδι-
Ελπδα-
θροισμα-
Καθαριτητα-
Νμισμα-
Δνειο-
Κατακλυσμς-
Μουρμορα

2.Σχημτισε τον παρατατικ και τον αριστο των ρημτων σε -βω και -αω:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Σκβω

 

 

Ρβεις

 

 

Παουμε

 

 

Ανβουν

 

 

θβει

 

 

 

3.Γρψε τον σωστ τπο του παρατατικο στις παρακτω προτσεις:

4.Γρψε τον σωστ τπου του αορστου στις παρακτω προτσεις:

5.Γρψε Κ για την κυριολεξα και Μ για την μεταφορ:

6.Γρψε λξεις που ανκουν στην δια οικογνεια με τις παρακτω λξεις:

Ταξδι:


Θλασσα:


Χωρι:


Φβος:


Δουλει:


Τχνη: