Αρχική σελίδα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ 2005

ΜΑΘΗΜΑ : Διδακτική μεθοδολογία 2005

Υποστηρίζεται ότι ένας από τους βασικούς στόχους του ολοήμερου σχολείου είναι η άμβλυνση των διαφορών ανάμεσα στους μαθητές.

Με βάση την εμπειρία σας και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα να προτείνετε και να αναπτύξετε παιδαγωγικές και διδακτικές στρατηγικές για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Νεοελληνική γραμματεία 2005

Μ. Κοντολέων, Ένα συρτάρι γεμάτο όνειρα

Ήταν κάποτε, ένα μολύβι που το είχανε ξεχάσει μέσα σ’ ένα
άδειο συρτάρι.
Ήταν σκοτάδι εκεί μέσα κι ήταν κι η μοναξιά που έκανε το μολύ-
βι να νιώθει λυπημένο.
Έτσι λοιπόν, αποφάσισε να ζωγραφίσει από μόνο του, όλα όσα
Του είχανε μάθει τα χέρια που, κάποτε, το είχανε κρατήσει.
Στρώθηκε στη δουλειά κι άρχισε να σχεδιάζει στον πάτο του συρ-
ταριού, , τους δρόμους μιας πόλης.

 

Έφτιαξε δύο, έφτιαξε κι άλλον ένα, μετά ζωγράφισε ανάμεσά
τους και μια πλατεία.
Στη συνέχεια, έβαλε δέντρα στην πλατεία –μια ιτιά, μια λεύκα, ένα
Φοίνικα. Ζωγράφισε κατόπιν σπίτια στις άκριες των δρόμων και στο-
λισε τις πρασιές τους με λουλούδια-γαρίφαλα , μαργαρίτες, ντάλιες.
Στο τέλος ζωγράφισε και τέσσερα παιδιά. Δυο στην πλατεία να
κάνουν κούνια, ένα να διαβάζει κάτω από τη λεύκα. Το τέταρτο το
έφτιαξε να κάνει ποδήλατο στους δρόμους.
Τώρα, πια, το μολύβι δεν ήταν μόνο του. Είχε τη συντροφιά των
λουλουδιών, των δέντρων, των παιδιών. Ωραία ήταν!
«Μα είναι πάντα σκοτάδι!»του είπε το παιδί που έκανε ποδήλα-
το.
Το μολύβι έτρεξε στην πιο βαθιά γωνιά του συρταριού, στην πιο
Σκοτεινή, κι εκεί ζωγράφισε έναν ολοστρόγγυλο ήλιο.
Το φως σκορπίστηκε μέσα στο συρτάρι.
«Μπράβο!» φώναξαν τα λουλούδια.
«Μπράβο!» φώναξαν τα δέντρα.
«Ζήτω!» φώναξαν και τα παιδιά.
Και το μολύβι γελώντας , έτρεξε προς τα εκεί που ήταν η πλα-
τεία.
«Ελάτε να παίξουμε!» προσκάλεσε τα δυο παιδιά. Κι αυτά καβα-
λήσανε τις δυο του άκρες και το κάνανε τραμπάλα.
Ήταν, που λέτε, κάποτε ένα μολύβι που το είχανε ξεχάσει μέσα σ’
Ένα συρτάρι γεμάτο φως. Σ’ ένα συρτάρι γεμάτο γέλια.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  1. Σε ποια περίοδο της παιδικής λογοτεχνίας ανήκει ο Μάνος Κοντολέων; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πεζογραφίας αυτής της περιόδου;
  2. Με ποια θέματα ασχολείται ο συγγραφέας , γενικά, στο έργο του;
  3. Ποιες έννοιες αναδεικνύονται στο κείμενο αυτό; Να θεμελιώσετε την άποψή σας παραπέμποντας σε αντίστοιχες λέξεις ή φράσεις του κειμένου.
  4. Ποιους αισθητικούς τρόπους χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να προβάλει τις έννοιες αυτές;
  5. Ποια μηνύματα του κειμένου μπορούν να αξιοποιηθούν σήμερα στο σχολείο;

Παιδαγωγική ψυχολογία 2005

Αρκετοί μαθητές στο σημερινό σχολείο παρουσιάζουν χαμηλή σχολική επίδοση η οποία, σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει στη χολική αποτυχία.

Με βάση την εμπειρία σας και τα επιστημονικά δεδομένα να αναφερθείτε στους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σ’ αυτή και να προτείνετε τρόπους ψυχοπαιδαγωγικής αντιμετώπισης της χαμηλής σχολικής επίδοσης.

αρχική σελίδασελίδα  με τις ασκήσεις