Αρχική σελίδα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ 2007

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ 2007
(ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η αξιοποίηση του λάθους συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία, ιδιαίτερα των μαθητών με χαμηλή σχολική επίδοση.
Προτείνετε, με βάση την εμπειρία σας και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, τρόπους διδακτικής αξιοποίησης του λάθους σε ένα ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο διδασκαλίας.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Για δασκάλους και νηπιαγωγούς

Γιώργος Σεφέρης
« Επί Ασπαλάθων…»
1) Από πού αντλεί τη θεματική της ποίησής του ο Σεφέρης;
2) Πώς συνδέεται το ποίημα με τη χρονολογία που αναφέρεται στο τέλος του ποιήματος; 31/3/71
3) Το όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνους τους καιρούς. Ποιοι συνειρμοί λειτουργούν με τους παραπάνω στίχους;
4) α) Το υποκείμενο στα ρήματα έδεσαν, έριξαν, έγδαραν, έσυραν, καταξέσκισαν είναι το "αυτοί".
    β) Ο στίχος 20 είναι ένας πλήρης 15σύλλαβος.
    γ) Στο στίχο 21 χρησιμοποιούνται οι τύποι πλέρωνε και κρίματα από τη  λαϊκή μορφή της γλώσσας.
Μπορείτε να συσχετίσετε τα στοιχεία αυτά με το γενικό μήνυμα του ποιήματος;
5)Στον τελευταίο στίχο του ποιήματος υπάρχει η ακόλουθη επαναλαμβανόμενη δομή:" Ο Παμφύλιος Αρδιαίος/ο πανάθλιος τύρρανος." Μπορείτε να τη συσχετίσετε με το γενικότερο μήνυμα του ποιήματος;

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Υποστηρίζεται ότι τα κίνητρα μάθησης των μαθητών επηρεάζονται από την κοινωνικοπολιτισμική κατάσταση της οικογένειας.
Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και την εμπειρία σας, να διατυπώσετε και να αιτιολογήσετε την άποψή σας για την παραπάνω θέση. 

αρχική σελίδασελίδα  με τις ασκήσεις