Αρχική σελίδα

Έρευνα για την τηλεθέαση

Η έρευνα για την τηλεόραση έγινε για την εβδομάδα που αφορά το διάστημα από1-11-98 έως 7-11-98. Το σχολείο που έγινε η έρευνα ήταν το δημοτικό σχολείο Ασβεστοχωρίου και η τάξη στην οποία διενεργήθηκε ήταν το 2ο τμήμα της τετάρτης τάξης του σχολείου στην οποία και διδάσκω και απαρτίζεται από 22 μαθητές .Απ’ αυτούς μόνο 2 δεν πήραν μέρος στην έρευνα λόγω ανωτέρας βίας.

Τη Δευτέρα 2-11-98 αφού ενημέρωσα τα παιδιά για το τι πρόκειται να κάνουμε, συμπληρώσαμε μαζί το πρόγραμμα της Κυριακής. Από εκεί και μετά τα παιδιά δούλεψαν μόνα στο σπίτι και συμπλήρωσαν το πρωτογενές υλικό. Τη δεύτερη εβδομάδα αφού έφεραν το πρωτογενές υλικό στο σχολείο , χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες και δούλεψε η κάθε μια σε πίνακες που είχαν να κάνουν με:

α)διαφημίσεις β)ικανοποίηση τηλεθέασης γ)συχνότητα τηλεθέασης δ) χρόνος παρακολούθησης και ε)τηλεοπτικοί σταθμοί

Οι σ τ ό χ ο ι που είχαν τεθεί ήταν:

  1. Να δουλέψουν ομαδικά και να δουν στη πράξη ότι το λάθος ενός προκαλεί προβλήματα σ’ όλη την ομάδα.
  2. Να γνωρίσουν τον τρόπο δουλειάς μιας έρευνας(δυσκολίες ,προβλήματα-αντιμετώπισή τους)
  3. Να καταλάβουν πόσο εύκολα μπορεί να αλλοιωθούν τα δεδομένα μιας έρευνας από κάποιο επιτήδειο.
  4. Να μάθουν να “διαβάζουν”τα αποτελέσματα που καταγράφονται στους πίνακες.
  5. Να βγάζουν συμπεράσματα από τους πίνακες.
  6. Να διακρίνουν αν τα αποτελέσματα είναι ασφαλή ή έχουν πιθανότητα λάθους στα συμπεράσματα αν υπάρχουν μεγάλες ακραίες τιμές.

Μέσα απ’ όλη τη διαδικασία οι τρεις πρώτοι στόχοι επιτεύχθηκαν πλήρως, όμως ο 4ος ,5ος και 6ος στόχος μόνον επιφανειακά. Παρ’ όλα αυτά ,τα γενικά αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά .Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον ,(ίσως το αντικείμενο να ήταν τέτοιο)δούλεψαν με μεγάλη όρεξη και το διασκέδασαν βλέποντας την έρευνα περισσότερο σαν παιχνίδι, παρά σαν μάθημα. Δυσκολεύτηκαν αρκετά με το Μ.Ο. Σ’ αυτό το σημείο βοηθήθηκαν από μένα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

Το σημαντικότερο πρόβλημα σ’ αυτή την εργασία ήταν ότι οι μαθητές της Δ΄τάξης πρώτη φορά ήρθαν σε επαφή με μια τέτοια έρευνα και με αυτό το τρόπο δουλειάς. Είμαι σίγουρος ότι στη 2η έρευνα που θα ακολουθήσει τα παιδιά θα είναι εξοικειωμένα και θα δουλέψουν με μεγαλύτερη ευκολία προσεγγίζοντας έτσι περισσότερο τους στόχους της διδασκαλίας.

Το δεύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν η μικρή ηλικία τους ,όσον αφορά τη καταγραφή των στοιχείων στους πίνακες. Σίγουρα παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών θα αντιμετώπιζαν ευκολότερα την καταγραφή των στοιχείων ,τα αθροίσματα , Μ.Ο. κ.τ.λ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην τεθούν από μένα στόχοι που έχουν να κάνουν με : κατασκευή διαγραμμάτων ,έννοια του Μέσου Όρου κ.α.

Ένα τρίτο πρόβλημα ήταν η εξαγωγή συμπερασμάτων απ’ τις ομάδες , γεγονός που φαίνεται απ’ τις εκθέσεις τους. Τα συμπεράσματά τους είναι λιτά. Εδώ σημειώνω ότι από εμένα δεν είχαν καμία βοήθεια στην εξαγωγή των συμπερασμάτων.

Όταν τέλειωσαν τους πίνακες και τις εκθέσεις τους έβγαλα και εγώ τα δικά μου συμπεράσματα, όπως φαίνεται παρακάτω ,για τα αποτελέσματα της έρευνας και αφού τα κατέγραψα τους τα διάβασα , έτσι ώστε να πλησιάσουν κάπως τους τρεις στόχους που δεν προσέγγισαν και να καταλάβουν ότι μια έρευνα δε σταματά στο α΄επίπεδο, αλλά συνεχίζει να λειτουργεί και να δίνει “τροφή” και σε β΄επίπεδο και γ΄επίπεδο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα παιδιά βλέπουν περισσότερο τις διαφημίσεις όταν βλέπουν παιδικές εκπομπές, και μπορούμε να πούμε ότι γενικά βλέπουν τις διαφημίσεις όπως φαίνεται από τις στήλες πάντα και συχνά(141). Παρ’ όλα αυτά υπάρχει και σημαντικός αριθμός(115) που βλέπει σπάνια ή καθόλου διαφημίσεις όταν παρακολουθεί μια εκπομπή.

Αυτές οι παρατηρήσεις μπορούν να γενικευθούν και για όλα τα παιδιά του Δ. Σ. Ασβεστοχωρίου (290μαθητές)αφού το δείγμα-20 μαθητές- είναι ικανοποιητικό.

Τα παιδιά ικανοποιούνται πολύ όταν βλέπουν παιδικές εκπομπές. Γενικά απ’ όλες τις εκπομπές που είδαν την εβδομάδα της έρευνας έμειναν ικανοποιημένοι από πολύ έως λίγο. Σε μια μόνο εκπομπή δηλώθηκε από κάποιο μαθητή ότι δεν ικανοποιήθηκε καθόλου.

Συνολικά οι 183 εκπομπές ικανοποίησαν τους μαθητές, οι 53 αρκετά , οι 25λίγο και ένας μόνο μαθητής για μία εκπομπή που είδε απάντησε καθόλου.

Η εβδομάδα από 1-7/11 ήταν γενικά εβδομάδα που οι μαθητές όταν είδαν τηλεόραση ικανοποιήθηκαν απ’ τις εκπομπές που είδαν. Γενικεύοντας μπορούμε να πούμε ότι τα προγράμματα της τηλεόρασης της συγκεκριμένης εβδομάδας ότι ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες των παιδιών της Δ΄τάξης του δημ. Σχολείου και γενικότερα στις προσδοκίες των παιδιών του δημοτικού

.

Τα παιδιά βλέπουν πάντα τις παιδικές σειρές αφού σε συνολικό αριθμό 82 εκπομπών οι 59 δήλωσαν ότι πάντα βλέπουν την εκπομπή τους. Παράλληλα στο συνολικό αριθμό των 264 εκπομπών που είδαν, τις 117 (περίπου οι μισές)φορές δήλωσαν ότι βλέπουν πάντα την εκπομπή και οι 77 συχνά.

Ακόμη φαίνεται ότι τα παιδιά βλέπουν δύσκολα εκπομπές λόγου και τέχνης, ειδήσεις-ενημερωτικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ και σόου αφού όπως δήλωσαν και φαίνεται από τον πίνακα λίγες φορές δηλώθηκε ότι είδαν αυτές τις εκπομπές και μάλιστα σπάνια.

Την εβδομάδα της έρευνας τα παιδιά κυρίως είδαν ΑΝΤΕΝΝΑ(43 εκπομπές) και ακολουθούν ΣΚΑΪ(43)και ΜΕΓΑ(41).

Αν λάβουμε υπ’ όψη μας και το πίνακα των συχνοτήτων καθώς και τον αριθμό του δείγματος βγαίνει το συμπέρασμα ότι το κανάλι ΑΝΤΕΝΝΑ έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις των παιδιών της Δ΄τάξης και κατ’ επέκταση των παιδιών του Δημοτικού σχολείου Ασβεστοχωρίου. με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και τρίτο κανάλι.

Επίσης βλέπουμε ότι τα παιδιά βλέπουν λιγότερο τα κρατικά κανάλια(ΕΤ,ΝΕΤ.ΕΤ3),ενώ αρκετά βλέπουν το ΣΤΑΡ(32 εκπομπές)

Βέβαια, υπάρχει η παράμετρος ότι τα παιδιά του δείγματος προέρχονται μόνο απ’ τη Δ΄τάξη .Αν το δείγμα προέρχονταν από παιδιά όλων των τάξεων τα γενικότερα συμπεράσματα θα ήταν και ασφαλέστερα. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας ότι υπήρχαν και ακραίες τιμές(παιδιά που είδαν πολύ τηλεόραση αλλά και καθόλου).

Τέλος, τα παιδιά κυρίως είδαν, αλλά και γενικότερα βλέπουν τηλεόραση, την Κυριακή(79 εκπομπές), ενώ καταναλώνουν λιγότερο χρόνο Πέμπτη(15 εκπομπές).

Από τη Μέση ημερήσια τηλεθέαση προκύπτει ότι οι μαθητές είδαν συνολικά την εβδομάδα της έρευνας 107 15λεπτα δηλαδή 1605΄=26,75 ώρες τηλεόραση. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε παιδί είδε περίπου 26,75:20=1ώρα τηλεόραση την ημέρα. Το συμπέρασμα αυτό μπορεί να γενικευθεί για όλα τα παιδιά της Δ΄τάξης.

Απ’ το πίνακα προκύπτει επίσης ότι περισσότερη ώρα τηλεόραση είδαν τη Κυριακή (143 15λεπτα)και τη Δευτέρα(143 15λεπτα)και ακολουθούν η Τρίτη με 115 15λεπτα, το Σάββατο με 102 15λεπτα,ηΤετάρτη με 98 15 λεπτα και η Παρασκευή με 81 15λεπτα, ενώ λιγότερη τηλεόραση είδαν την Πέμπτη με 29 15λεπτα.Αυτά σε συνδυασμό με τον πίνακα της ομάδας 4 ενισχύουν τον παραπάνω ισχυρισμό.

Στον πίνακα υπήρχαν βέβαια και ακραίες τιμές ,όπως ο μαθητής αριθμός 19 που είδε συνολικά 125 15λεπτα τηλεόραση την εβδομάδα (36,25 ώρες)ενώ ο μαθητής αριθμός 2 που είδε μόνο 2 15λεπτα(μισήώρα).

αρχή της σελίδας
αρχική σελίδα επιστροφή στις ασκήσεις και άλλα