αρχική σελίδα Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού

"Το εργαστήρι της Γλώσσας" interlearn
Εργασία του δασκάλου Δημήτρη Παπαδάκη

Το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία λογισμικού "κλειστού" περιεχομένου. Η εγκατάστασή του γίνεται σχετικά εύκολα και ζητείται κωδικός χρήσης ο οποίος αναγράφεται πάνω στο cd.Ωστόσο θεωρώ ότι δεν είναι αυτοματοποιημένη και δεν μπορεί να γίνει από μαθητές που δεν έχουν γνώση στις λειτουργίες των υπολογιστών. Θα μπορούσε λοιπόν η αυτοματοποιημένη εγκατάσταση να λύσει προβλήματα που θα δημιουργούνταν από την είσοδο των μαθητών στο εργαστήριο πληροφορικής και το χρόνο που θα δαπανούνταν για την εγκατάσταση και εξήγηση από τον δάσκαλο της διαδικασίας. Αλλιώς για να αποφύγουμε όλα αυτά , απαιτείται προεγκατάσταση του προγράμματος από το δάσκαλο. Δυσκολότερη είναι η διαδικασία απεγκατάστασης του προγράμματος η οποία δε γίνεται ούτε μέσα από το φάκελο του προγράμματος ούτε και από τον πίνακα ελέγχου.
Απευθύνεται σε μαθητές κυρίως μεγάλων τάξεων (Γ΄-Στ΄) .
Ανήκει στην κατηγορία προγραμμάτων με διδακτικό στυλ σύμφωνα με την κατάταξη του Rushby(1979).

¨Βασικοί στόχοι:Να εμπεδώσουν και να συστηματοποιήσουν οι μαθητές τις γνώσεις τους πάνω στη γραμματική ,επαναλαμβάνοντας σε ενότητες γνώσεις που ήδη έχουν διδαχθεί μέσα στην τάξη.
Η κατάταξη των κεφαλαίων είναι αρκετά καλή σε γραμματικά φαινόμενα ανά ενότητες και υποκατηγορίες. Έτσι είναι αρκετά εύκολο για το δάσκαλο να συστηματοποιήσει τη διδασκαλία του και να διδάξει το φαινόμενο που θέλει.

¨Πολυμεσικά στοιχεία: Το γραφικό περιβάλλον του προγράμματος και η μουσική που σε υποδέχεται αρχικά σε μαγνητίζει , όμως είναι αρκετά φτωχό σε ήχους και κίνηση που να προσομοιάζει με την πραγματική, γεγονός που μετά από ώρα σε κουράζει. Οι κινήσεις είναι αρκετά αργές και η αλλαγή από μια κατηγορία ασκήσεων σε μια άλλη αργεί αρκετά. Επιβραβεύει τη σωστή απάντηση με τρεις κατηγορίες παιχνιδιών αρκετά καλών ,που ξεκουράζουν το μαθητή μετά από την επιτυχή κατάληξη των ασκήσεων . Δεν υπάρχει όμως δυνατότητα αποκοπής του ήχου παρά μόνο στο επίπεδο της θεωρίας. Οι επιβραβεύσεις με τα τρία παιχνίδια είναι γεγονός αρκετά ενθαρρυντικό και θετικό για τη συνέχιση του παιχνιδιού.
Το κομμάτι της θεωρίας στο οποίο καταφεύγει ο μαθητής μετά από τα λάθη που κάνει και εάν θέλει, είναι ιδιαίτερα κουραστικό και μετά από δύο τρεις φορές αποφεύγεις την επίσκεψη στο συγκεκριμένο κεφάλαιο.

¨Χρήση: Η χρήση του προγράμματος ενδείκνυται να γίνει από ομάδα δύο ή τριών μαθητών διαφορετικών μαθησιακών δυσκολιών. Όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα και από κάθε έναν ξεχωριστά μαθητή. Η ομάδα ή ο μαθητής αφού δώσει στην αρχή ένα κωδικό με τον οποίο θα ξεκινά κάθε φορά και το όνομά του ,καθώς και το επίπεδο δυσκολίας που διαλέγει(Γ΄τάξη-Γυμνάσιο) μπαίνει στο περιβάλλον του προγράμματος και μετά από μια σειρά ασκήσεων σε κάποια ενότητα του δίνεται κάποιος βαθμός και ανάλογη επιβράβευση με παιχνίδι. Όμως αν ο βαθμός δεν είναι καλός το πρόγραμμα σε προτρέπει να πας στη θεωρία της γραμματικής ,δεν υπάρχει επιβράβευση και επαναλαμβάνεις τη σειρά των ασκήσεων.
Στη θεωρία ακούς ότι έχει σχέση με το γραμματικό αντικείμενο.
Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αν γίνει λάθος σε κάποιες ομάδες ασκήσεων ο μαθητής έχει τις εξής δυο επιλογές:ή να φύγει από την ομάδα αυτή ή να τις επαναλάβει μέχρι να βρει το σωστό. Άλλοτε πάλι ενώ είναι σωστά δοσμένη η απάντηση ,ένα κόμμα ή ένας τόνος δίνει στο μαθητή την απάντηση ότι είναι λάθος
Οι ασκήσεις είναι διαφορετικής μορφής κάθε φορά(πολλαπλών επιλογών, συμπλήρωση με το πληκτρολόγιο ή με το ποντίκι κ.ά) γεγονός θετικό για τη συνέχιση του παιχνιδιού-μαθήματος από το μαθητή-ές.
Υπάρχει και το κεφάλαιο που ονομάζεται "γραφείο προϊσταμένου" ,όπου ο δάσκαλος μπορεί να φτιάξει εκ των προτέρων κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις για το γραμματικό φαινόμενο που θέλει και έχει διδάξει στους μαθητές του. Έτσι λειτουργεί καλύτερα η εμπέδωση και ανατροφοδότηση της διδασκαλίας του. Οι επιλογές που έχει στη δημιουργία των ασκήσεων είναι εξαιρετικά εύκολες από το διδάσκοντα. Το μόνο αρνητικό σημείο η έλλειψη εκτύπωσης των ασκήσεων αυτών.
Γενικά η χρήση του θεωρείται σχετικά απλή με εξαίρεση την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση του προγράμματος που απαιτεί κάποιες γενικές γνώσεις. Ο μαθητής γρήγορα γίνεται χρήστης του προγράμματος χωρίς πολλές διευκρινίσεις.

¨Προετοιμασία του εκπαιδευτικού: Η προετοιμασία του εκπαιδευτικού είναι απαραίτητη , ιδίως αν θέλει να γράψει δικές του ασκήσεις που θα ανταποκρίνονται στο μαθησιακό επίπεδο της τάξης του.
Απαραίτητος επίσης ο εκ των προτέρων χωρισμός της τάξης σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων και προτού οι μαθητές μπουν στην αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Απαραίτητη είναι επίσης η καθοδήγηση των ομάδων στα κεφάλαια-ενότητες και ασκήσεις που έχει προεπιλέξει ο εκπαιδευτικός.


¨Ανατροφοδότηση:Το πρόγραμμα κατατάσσεται στα προγράμματα που έρχονται να συμπληρώσουν τη διδασκαλία και να την ανατροφοδοτήσουν με καινούρια στοιχεία ή να συμπληρώσουν παλαιότερα. Έτσι είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται μετά το τέλος κάποιου γραμματικού φαινομένου έτσι ώστε οι μαθητές να το κατανοήσουν καλύτερα. Δεν προσφέρεται για κάποιο πρότζεκτ ή για την ευέλικτη ζώνη ,παρά μόνον για συμπληρωματική διδασκαλία.

¨Επιλογές λειτουργίας:Το πρόγραμμα δε δίνει επιλογές ρυθμίσεων από τη μεριά του δασκάλου , παρά μόνο στο κεφάλαιο "γραφείο προϊσταμένου" δίνοντάς του επιλογές για διαμόρφωση ασκήσεων .
Αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο γιατί ο δάσκαλος μπορεί να προσαρμόσει τις ασκήσεις του ανάλογα με το μαθησιακό επίπεδο της τάξης του.
Οι ασκήσεις γράφονται στο συνοδευτικό συνεργαζόμενο πρόγραμμα που ονομάζεται "teacher" και αυτόματα , χωρίς να χρειάζεται να κάνει οτιδήποτε ο εκπαιδευτικός ,περνάνε στην ενότητα "γραφείο προϊσταμένου"
Έτσι δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να έχουν πρόσβαση σ' αυτήν την ενότητα και να δουλέψουν με τις προεπιλεγμένες ασκήσεις του δασκάλου τους.
Ο ήχος αποκόπτεται μόνο στη θεωρία της γραμματικής.
Τα γραμματικά φαινόμενα είναι αρκετά σε πλήθος και το βάθος χρόνου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Το περιβάλλον του προγράμματος όπως προανέφερα είναι αρκετά φιλικό στο χρήστη που γρήγορα προσαρμόζεται στις λειτουργίες του. Τα χρώματα ελκυστικά, τα κουμπιά του προγράμματος ευδιάκριτα , χωρίς να σε μπερδεύουν .
Η κίνηση σε κάποιες μορφές ασκήσεων είναι πάρα πολύ αργή, καθώς και η μετάβαση από ομάδα ασκήσεων σε άλλη ομάδα, χωρίς δυνατότητα ρύθμισης.


¨Συνοδευτικά-Τιμή: Το cd συνοδεύεται από ένα βιβλίο χρήσης το οποίο εξηγεί τον τρόπο εγκατάστασης και τον τρόπο χρήσης του προγράμματος , γεγονός που κατατάσσεται στα θετικά του προγράμματος. Η τιμή του δεν είναι υπερβολικά ακριβή, περίπου στα 30-40 € .Έτσι δεν καθίσταται απαγορευτική ή αποτρεπτική η αγορά του από ένα μαθητή ή εκπαιδευτικό . Το πρόβλημα υπάρχει όμως με την αγορά 10 cd's από ένα σχολικό εργαστήριο και αυτό γιατί δεν μπορεί με ένα cd να τρέξει από τον server το πρόγραμμα γιατί απαιτεί την ύπαρξή του μέσα στον οδηγό cd-rom κάθε υπολογιστή(client)


¨Γενικά: Συνοψίζοντας παραθέτω πίνακα με τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του προγράμματος επιγραμματικά.

ΘΕΤΙΚΑ ( +)
ΑΡΝΗΤΙΚΑ (-)
Πλούσια ύλη Αργή εξέλιξη ασκήσεων και αργή κίνηση στα ομοιώματα
Διαφορετικές ασκήσεις Φτωχοί ήχοι
Ευκολία χρήσης Αργή μετάβαση στις ασκήσεις
Βοήθεια με ήχο Επανάληψη άσκησης μετά από λάθη
Εύκολη έξοδος από τα κεφάλαια Δυσκολία εγκατάστασης-απεγκατάστασης
Επιβράβευση με interactive παιχνίδια Λειτουργία μόνο με cd που δεν αντιγράφεται εύκολα.
Ωραία χρώματα και γραφικό περιβάλλον Έλλειψη διαμόρφωσης περιβάλλοντος εργασίας.
Διαμόρφωση ασκήσεων από το δάσκαλο(συνοδευτικό πρόγραμμα teacher)  
αρχή της σελίδας
αρχική σελίδαεπιστροφή στις ασκήσεις και άλλα