Εικόνες από διάφορες εποχές/mantra3.JPG

Back | Home | Next
Μάντρα στο χωριό Ρωμανού.Μπορεί να θαυμάσει κανείς καλύτερα την ντόπια αρχιτεκτονική ,που βασίζεται σε τοιχοποιία εξαιρετικής τέχνης με μηδαμινή ή ελάχιστη χρήση κονιάματος.