Ο δικτυωμένος κόσμος του Internet

Μία από τις πλέον συνηθισμένες ερωτήσεις σχετικά με το Internet είναι ποιος το διοικεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμία κεντρική διαχείριση του Δικτύου. Αντιθέτως, πρόκειται για μια συλλογή χιλιάδων ανεξάρτητων δικτύων και οργανισμών, κάθε ένα εκ των οποίων διαθέτει δική του διοίκηση και δικούς του οικονομικούς πόρους. Κάθε δίκτυο συνεργάζεται με άλλα δίκτυα στη διοχέτευση της κίνησης του Internet, ούτως ώστε οι πληροφορίες μπορούν να περνούν από αυτά.
Ολα τα δίκτυα και οι οργανισμοί συνθέτουν τον δικτυωμένο κόσμο του Internet. Η αναγκαιότητα συνεργασίας των δικτύων και των υπολογιστών προϋποθέτει πάντως την ύπαρξη ορισμένων διαδικασιών και προτύπων τα οποία να τηρούνται από όλους. Οι εν λόγω διαδικασίες και πρότυπα σχεδιάζονται και συμφωνούνται από τους χρήστες του Internet και τους οργανισμούς.
Παράλληλα υπάρχουν αρκετές ομάδες στο Δίκτυο οι οποίες καθοδηγούν την ανάπτυξή του, βοηθώντας στην καθιέρωση προτύπων και εκπαιδεύοντας τους χρήστες στην σωστή χρήση του Internet. Ισως, η πιο σημαντική από αυτές είναι η Internet Society, μία ιδιωτική, μη κερδοσκοπική ομάδα. Η Internet Society υποστηρίζει το έργο του Internet Activities Board (IAB) το οποίο διαχειρίζεται αρκετά από τα ζητήματα αρχιτεκτονικής και υποδομής του Internet. Για παράδειγμα το τμήμα Internet Engineering Task Force του IAB είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της ανάπτυξης του πρωτοκόλλου TCP/IP.
Το World Wide Web Consortium (W3C) αναπτύσσει πρότυπα για το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα του Internet: τον World Wide Web. Το W3C αποτελεί ένα βιομηχανικό consortium το οποίο διευθύνεται από το εργαστήριο Επιστήμης Υπολογιστών του περίφημου Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT).
Επίσης, ιδιωτικές εταιρίες επιβλέπουν το θέμα της διαχείρισης των ονομάτων που χρησιμοποιούνται στο Internet. Οι εν λόγω εταιρίες εποπτεύονται από συμβούλια στα οποία μετέχουν στελέχη επιχειρήσεων, κυβερνητικά στελέχη και ανεξάρτητοι χρήστες του Internet.
Αν και οι προαναφερθέντες οργανισμοί είναι σημαντικοί παίζοντας το ρόλο του συνδετικού ιστού στο Internet, η "καρδιά" του Δικτύου είναι τα ανεξάρτητα τοπικά δίκτυα. Τα εν λόγω δίκτυα υπάρχουν σε ιδιωτικές εταιρίες, Πανεπιστήμια, κυβερνητικές υπηρεσίες και online υπηρεσίες. Ο τρόπος χρηματοδότησής τους ποικίλλει και μπορεί να στηρίζεται σε συνδρομές χρηστών, επιχειρησιακή επιδότηση, φορολογία και δωρεές. Δίκτυα έχουν επίσης και πολλές εταιρίες παροχής Internet υπηρεσιών (ISPs) οι οποίες προσφέρουν πρόσβαση στο Δίκτυο σε ανεξάρτητους χρήστες. Οι εν λόγω χρήστες πληρώνουν συνήθως μια μηνιαία συνδρομή στον ISP και ως εκ τούτου κατά μία έννοια οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το Internet το στηρίζει και οικονομικά.
Τα δίκτυα συνδέονται με διάφορους τρόπους. Για λόγους καλύτερης αποδοτικότητας τα τοπικά δίκτυα ενώνονται σε consortiums τα οποία είναι γνωστά ως δίκτυα περιοχής. Οι μισθωμένες γραμμές αναλαμβάνουν τη σύνδεση τοπικών δικτύων και δικτύων περιοχής. Οι εν λόγω μισθωμένες γραμμές μπορούν να ποικίλουν από απλές τηλεφωνικές γραμμές έως οπτικές ίνες με συνδέσεις μικροκυμάτων και δορυφορικές μεταφορές δεδομένων.
Τέλος, υπάρχουν αρκετές ιδιωτικές εταιρίες οι οποίες στηρίζουν τα έσοδά τους στην πώληση πρόσβασης στην δικτυακή υποδομή τους η οποία περιλαμβάνει γραμμές πολύ υψηλής χωρητικότητας που μεταφέρουν τεράστιο όγκο δεδομένων στο Internet. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες και μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις πληρώνουν για τη χρήση της δικτυακής υποδομής που χρησιμοποιούν.


Πως οι πληροφορίες ταξιδεύουν στο Internet


Εχουμε συνηθίσει να θεωρούμε σχεδόν αυτονόητη την κατάληξη των πληροφοριών που στέλνουμε μέσω του Internet στον προορισμό που έχουμε καθορίσει. Στην πραγματικότητα όμως η διαδικασία αποστολής των πληροφοριών είναι εξαιρετικά σύνθετη.
Οταν στέλνετε πληροφορίες μέσω του Internet το πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) αρχικά τις "σπάει" σε πακέτα. Ο υπολογιστής σας στέλνει τα εν λόγω πακέτα στο τοπικό σας δίκτυο ή στον παροχέα υπηρεσιών Internet ή στην online υπηρεσία που είστε συνδεδεμένοι. Από εκεί τα πακέτα ταξιδεύουν περνώντας από πολλαπλά επίπεδα δικτύων, υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακών γραμμών πριν φτάσουν στον τελικό τους προορισμό ο οποίος μπορεί να είναι στην ίδια πόλη ή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ενας αξιοσημείωτος αριθμός hardware προϊόντων επεξεργάζεται αυτά τα πακέτα και τα κατευθύνει προς τις σωστές κατευθύνσεις. Τα εν λόγω προϊόντα hardware έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν δεδομένα μεταξύ δικτύων και λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι στο Internet. Τα πέντε σημαντικότερα προϊόντα είναι τα hubs, τα bridges, τα gateways, οι repeaters και οι routers.
Τα hubs αποτελούν σημαντικό τμήμα του εξοπλισμού αφού συνδέουν ομάδες υπολογιστών, επιτρέποντας στα συστήματα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τα bridges συνδέουν τοπικά δίκτυα (LANs) μεταξύ τους επιτρέποντας την αποστολή των δεδομένων που προορίζονται για κάποιο άλλο LAN, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τα τοπικά δεδομένα στο εσωτερικό του δικτύου. Τα gateways μοιάζουν με τα bridges αλλά επιπροσθέτως μεταφράζουν τα δεδομένα μεταξύ διαφορετικών δικτύων.
Οταν τα δεδομένα ταξιδεύουν στο Internet, συχνά διασχίζουν μεγάλες αποστάσεις. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα καθώς το σήμα που στέλνει τα δεδομένα εξασθενεί με την απόσταση. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος χρησιμοποιούνται οι repeaters οι οποίοι ενισχύουν τα δεδομένα κατά διαστήματα, ούτως ώστε το σήμα τους δεν εξασθενεί.
Οι routers κατέχουν ένα ρόλο-κλειδί στη διαχείριση της κίνησης στο Internet. Στις αρμοδιότητές τους είναι η διασφάλιση της ορθής άφιξης των δεδομένων στον προκαθορισμένο προορισμό τους. Αν τα δεδομένα που διακινούνται μεταφέρονται μόνο μεταξύ υπολογιστών που ανήκουν στο ίδιο δίκτυο, δεν χρησιμοποιούνται συνήθως routers, επειδή το δίκτυο μπορεί να διαχειριστεί μόνο του την εσωτερική κίνηση. Οι routers χρησιμοποιούνται όταν τα δεδομένα στέλνονται μεταξύ δύο διαφορετικών δικτύων. Συγκεκριμένα εξετάζουν τα πακέτα για να προσδιορίσουν τον προορισμό τους και εν συνεχεία αφού λάβουν υπ' όψιν τους τον όγκο της δραστηριότητας στο Internet στέλνουν τα πακέτα σε έναν άλλο router ο οποίος βρίσκεται πλησιέστερα στον τελικό προορισμό του πακέτου.
Τα μεσαίας κλίμακας δίκτυα συνδέουν μικρά τοπικά δίκτυα χρησιμοποιώντας υψηλής ταχύτητας τηλεφωνικές γραμμές, Ethernet ή συνδέσεις μικροκυμάτων. Ενα δίκτυο περιοχής αποτελεί ουσιαστικά ένα μεσαίας κλίμακας δίκτυο σε μία γεωγραφική περιοχή. Ενα δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network WAN) αποτελεί ένα διαφορετικό είδος δικτύου μεσαίας κλίμακας. Συγκεκριμένα ένα WAN αποτελείται από έναν οργανισμό με πολλές δικτυωμένες τοποθεσίες ενωμένες μαζί.
Οταν ένα πακέτο ταξιδεύει από έναν υπολογιστή ενός LAN σε ένα μεσαίας κλίμακας δίκτυο σε έναν άλλο υπολογιστή οπουδήποτε αλλού εντός του δικτύου μεσαίας κλίμακας, ένας router (ή μία σειρά routers) στέλνει τα πακέτα στον σωστό τους προορισμό. Στην περίπτωση που ο προορισμός βρίσκεται εκτός του δικτύου μεσαίας κλίμακας, τα πακέτα στέλνονται σε ένα NAP (Network Access Point) μέσω του οποίου κατευθύνονται προς την υπόλοιπη χώρα ή σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου που διαθέτει υποδομή. Σήμερα στο Internet η υπάρχουσα υποδομή προσφέρει υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων όπως οι vBNS (very high-speed Backbone Network Services) οι οποίες μπορούν να μεταδώσουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων με ρυθμό που φτάνει τα 155 megabits ανά δευτερόλεπτο (Mbps). Παράλληλα αναπτύσσονται ακόμη ταχύτερα backbones - ραχοκοκαλιές - τα οποία θα επιτρέπουν τη μεταφορά δεδομένων με την εκπληκτική ταχύτητα των 9,6 δισεκατομμυρίων bits ανά δευτερόλεπτο

.αρχή της σελίδας
αρχική σελίδα
Όλα για το ιντερνέτ