Πως λειτουργεί το TCP/IP

Μία φαινομενικά απλή ιδέα επιτρέπει στους υπολογιστές και στα δίκτυα σε όλο τον κόσμο να μοιράζονται πληροφορίες και μηνύματα στο Internet: "Σπάστε κάθε πληροφορία και μήνυμα σε μικρά κομμάτια που ονομάζονται πακέτα, παραδώστε αυτά τα πακέτα στο σωστό προορισμό και εν συνεχεία συναρμολογήστε τα ξανά στην αρχική τους μορφή έτσι ώστε ο υπολογιστής να μπορεί να τα δει και να τα χρησιμοποιήσει."
Αυτό ακριβώς κάνουν δύο από τα σημαντικότερα επικοινωνιακά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στο Internet - το Transmission Control Protocol (TCP) και το Internet Protocol (IP). Τα πρωτόκολλα αυτά αναφέρονται συνήθως ως TCP/IP. Το TCP διασπά και συναρμολογεί τα πακέτα, ενώ το IP διασφαλίζει ότι τα πακέτα στέλνονται στο σωστό προορισμό τους.
Το Internet αποτελεί ένα packet-switched δίκτυο. Σε ένα τέτοιο δίκτυο δεν υπάρχει μία απλή, αδιάρρηκτη σχέση μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη. Ετσι, όταν στέλνεται μια πληροφορία, αυτή σπάει σε μικρά πακέτα, στέλνεται μέσω πολλών διαφορετικών οδών την ίδια στιγμή και συναρμολογείται ξανά στο σημείο του παραλήπτη. Αντιθέτως, το τηλεφωνικό σύστημα αποτελεί ένα circuit-switched δίκτυο. Σε ένα τέτοιο δίκτυο, από τη στιγμή που επιτευχθεί μία σύνδεση (όπως μια τηλεφωνική κλήση για παράδειγμα) το συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου εξυπηρετεί αποκλειστικά αυτή τη σύνδεση.
Για να μπορούν οι υπολογιστές να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του Internet χρειάζονται ειδικό λογισμικό το οποίο κατανοεί και μεταφράζει τα πρωτόκολλα TCP/IP. Το εν λόγω λογισμικό αναφέρεται συχνά σαν socket (υποδοχή) ή TCP/IP stack. Για τα PCs το απαιτούμενο software ονομάζεται Winsock. Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές εκδόσεις του Winsock για το περιβάλλον του PC. Για τα συστήματα Macintosh, το λογισμικό ονομάζεται MacTCP. Και στις δύο περιπτώσεις το εν λόγω λογισμικό δρα σαν ενδιάμεσος μεταξύ του Internet και του προσωπικού υπολογιστή. Οι προσωπικοί υπολογιστές μπορούν πάντως να εκμεταλλευτούν τα απλούστερα και στοιχειώδη τμήματα του Internet χωρίς τη χρήση του Winsock ή MacTCP, αν και για την πλήρη πρόσβαση στο Δίκτυο είναι απαιτούμενα τα TCP/IP stacks.
Ο υπολογιστής συνδέεται σε ένα μικρό τοπικό δίκτυο (LAN) με τη χρήση μιας κάρτας δικτύου. Για την επικοινωνία με το δίκτυο η κάρτα δικτύου χρειάζεται έναν driver (πρόγραμμα οδηγό) - ένα λογισμικό δηλαδή που μεσολαβεί μεταξύ του δικτύου και της κάρτας. Αν ένας υπολογιστής δεν είναι φυσικά συνδεδεμένος σε ένα LAN με την κάρτα δικτύου μπορεί να συνδεθεί στο Internet με τη χρήση ενός modem. Και σ' αυτήν την περίπτωση ο υπολογιστής χρειάζεται ένα TCP/IP stack προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα πρωτόκολλα TCP/IP. Βέβαια τώρα δεν χρειάζεται κάρτα δικτύου ή driver. Αντιθέτως, ο υπολογιστής χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ένα ή δύο πρωτόκολλα λογισμικού: το SLIP (Serial Line Internet Protocol) ή το PPP (Point-to-Point Protocol).
Τα πρωτόκολλα SLIP και PPP έχουν σχεδιαστεί για υπολογιστές συνδεδεμένους στο Internet με σειριακή σύνδεση μέσω modem. Γενικά, το νεώτερο PPP προσφέρει μία σύνδεση με λιγότερα λάθη από αυτήν που προσφέρει το παλαιότερο SLIP. Οι υπολογιστές μπορούν επίσης να συνδεθούν στο Internet χωρίς τη χρήση των TCP/IP stacks, SLIP ή PPP. Σε αυτή την περίπτωση πάντως δεν θα μπορούν να εκμεταλλευτούν την πλήρη δυναμική του Internet και ειδικότερα το World Wide Web. Για να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει το Δίκτυο χρειάζεστε έναν υπολογιστή που να αποτελεί μέρος του δικτύου, δηλαδή να διαθέτει ένα TCP/IP stack. Τα πρωτόκολλα SLIP και PPP πρέπει να χρησιμοποιούνται στην περίπτωση τηλεφωνικής κλήσης σε έναν ISP για πρόσβαση στον Web.

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδαΌλα για το ιντερνέτ