ΤΟ INTERNET, ΤΑ INTRANETS ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΩ ΚΟΣΜΟ

Το Internet δεν αποτελεί πλέον μια κλειστή κοινωνία χωρίς επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Είναι τόσο στενά συνδεδεμένο με τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε και γίνεται ολοένα και περισσότερο κάθε στιγμή που περνά. Στην εργασία, στην ψυχαγωγία, στα ψώνια, στην εύρεση πληροφοριών, το Internet γίνεται ολοένα και περισσότερο τμήμα της καθημερινής μας ζωής. Το Internet μπορεί να έχει τις ρίζες του στο στρατό και την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά η δραματική του ανάπτυξη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Το Internet μετατρέπεται σε ένα από τα σημαντικότερα μέρη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο οποίο εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολαρίων αγαθών και υπηρεσιών θα πωλούνται και θα αγοράζονται ετησίως. Χιλιάδες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ήδη το Internet για να διαθέτουν και να πωλούν τα προϊόντα τους και πολλοί άνθρωποι προτιμούν να ψωνίζουν μέσω του Internet παρά να επισκέπτονται τα καταστήματα λιανικής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Internet για να δείτε καταλόγους προϊόντων και να πραγματοποιήσετε online αγορές, να αγοράσετε και να πουλήσετε μετοχές ή ακόμη και να λάβετε μέρος σε online δημοπρασίες. Οι εταιρίες προχωρούν όχι μόνο στην online πώληση αγαθών αλλά και στη μεταβίβαση αυτών των συναλλαγών στα εσωτερικά υπολογιστικά συστήματα κοστολόγησης που διαθέτουν. Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους το Internet αλληλεπιδρά με τον εξωτερικό κόσμο. Θα παρουσιάσουμε τον τρόπο χρήσης του από τις επιχειρήσεις ως το βασικό επιχειρηματικό τους δίκτυο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και το εμπόριο διεξάγονται στο Internet.

Τα intranets

Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο την τεχνολογία του Internet για τη δημιουργία ιδιωτικών επιχειρησιακών δικτύων, ονόματι intranets, τα οποία αντικαθιστούν τα μικρά τοπικά δίκτυα και αποτελούν τις πρωταρχικές υπολογιστικές πηγές των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις εγκαθιστούν τα intranets για διάφορους λόγους συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της συνεργασίας των ομάδων εργασίας, της πρόσβασης σε επιχειρηματικές βάσεις δεδομένων και έγγραφα, της πραγματοποίησης βιντεοδιασκέψεων και της αγοράς και πώλησης αγαθών και υπηρεσιών. Τα intranets χρησιμοποιούν TCP/IP δίκτυα και τεχνολογίες καθώς και πόρους του Internet, όπως ο World Wide Web, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το Telnet και το FTP. Πάντως το δίκτυο και οι πόροι χρησιμοποιούνται ιδιωτικά από τις επιχειρήσεις και δεν είναι διαθέσιμες σε ανθρώπους εκτός της εταιρίας. Ενα intranet διαχωρίζεται από το υπόλοιπο Internet με τη χρήση ενός firewall, δηλαδή ενός συνδυασμού hardware και software ο οποίος απαγορεύει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο intranet. Οι άνθρωποι που εργάζονται στην επιχείρηση μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Internet και να χρησιμοποιούν τους πόρους του, αλλά οι ανεπιθύμητοι επισκέπτες κρατούνται μακριά από τα firewalls. Τα intranets χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό έτοιμου λογισμικού όπως οι Web browsers και ειδικά σχεδιασμένου software όπως εργαλεία αναζήτησης βάσεων δεδομένων. Επειδή τα intranets στηρίζονται στα πρωτόκολλα του Internet είναι εφικτή η γρήγορη ενημέρωσή τους με τις νεώτερες τεχνολογίες. Μακροπρόθεσμα η μεγαλύτερη χρήση των intranets θα οφείλεται σε workgroup εφαρμογές, λογισμικό δηλαδή το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να δουλεύουν συνεργατικά με τη βοήθεια των υπολογιστών τους. Υπάρχουν αρκετά είδη workgroup λογισμικού. Τα εν λόγω προγράμματα επιτρέπουν στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να παίρνουν μέρος σε συζητήσεις και βιντεοδιασκέψεις, να μοιράζονται βάσεις δεδομένων, να παρακολουθούν έγγραφα κ.ο.κ.

Groupware: Το λογισμικό ομάδων εργασίας

Το λογισμικό των ομάδων εργασίας, που ονομάζεται επίσης groupware, βρίσκεται στην καρδιά των intranets. Το λογισμικό αυτό επιτρέπει στους ανθρώπους να μοιράζονται αρχεία και πληροφορίες, να συνεργάζονται ευκολότερα κατά τη διάρκεια των projects και γενικά να εργάζονται μαζί με τρόπους που δεν ήταν εφικτοί παλαιότερα. Το σημαντικότερο είναι ότι το groupware λογισμικό δεν επιτρέπει στους ανθρώπους απλώς να επικοινωνούν αλλά και να εργάζονται από κοινού σε διαμοιρασμένα έγγραφα. Ενα από τα βασικότερα συστατικά του λογισμικού των ομάδων εργασίας αποτελεί το λογισμικό messaging - προγράμματα που επιτρέπουν στους ανθρώπους να παίρνουν δημόσια μέρος σε ομάδες συζήτησης. Οι εν λόγω ομάδες συζήτησης είναι διεσπαρμένες, που σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να διαβάζουν και να απαντούν σε ανεξάρτητες θεματικές περιοχές μιας συζήτησης. Για παράδειγμα, σε μία περιοχή μηνυμάτων που είναι αφιερωμένη στα οικονομικά μιας επιχείρησης μπορεί να υπάρχει μία ενότητα που να αφορά στα οικονομικά του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης της εταιρίας και μία άλλη η οποία να αφορά τα οικονομικά του μηχανολογικού τμήματος. Αυτό που κάνει το λογισμικό messaging ιδιαίτερα χρήσιμο είναι ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώνεται με τις υπόλοιπες τεχνολογίες του Internet και των intranets. Για παράδειγμα ορισμένα προγράμματα συζητήσεων επιτρέπουν την ενσωμάτωση της γλώσσας HTML στα μηνύματα. Αυτό σημαίνει ότι σε μία συζήτηση κάποιος μπορεί να ενσωματώσει ένα link που να παραπέμπει σε μία Web σελίδα ή σε άλλο πόρο του intranet. Μία ακόμη πολυπλοκότερη εφαρμογή είναι οι επιτραπέζιες βιντεοδιασκέψεις. Κάθε χρήστης που μετέχει σε αυτές θα πρέπει να διαθέτει μία βιντεοκάμερα καθώς και hardware και software το οποίο επιτρέπει στους υπολογιστές να λαμβάνουν και να στέλνουν φωνή και ήχο. Τότε οι χρήστες μπορούν να κάθονται στον υπολογιστή τους και να βλέπουν και να μιλούν με τους υπόλοιπους χρήστες. Μία σχετική με την προηγούμενη τεχνολογία προσφέρει το whiteboard λογισμικό. Το εν λόγω software επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν από τον υπολογιστή τους τι βρίσκεται στο υπολογιστικό σύστημα κάποιου άλλου χρήστη. Το σημαντικότερο είναι ότι επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν το ποντίκι για να υπερφωτίσουν τμήματα της οθόνης, να γράψουν στην οθόνη κ.ο.κ. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος χρήστης που ανήκει σε ένα intranet μπορεί να σχολιάσει εύκολα τη δουλειά κάποιου άλλου και αντιστρόφως. Τα προγράμματα διαχείρισης εγγράφων και workflow είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τα επιχειρηματικά intranets τα οποία έχουν σύνθετες διαδικασίες έργων ή σε εκείνα που πολλοί χρήστες πρέπει να εργάζονται μαζί σε ένα έγγραφο. Το λογισμικό διαχείρισης εγγράφων σε ένα intranet επιτρέπει το κλείδωμα ενός εγγράφου έτσι ώστε μόνο ένας χρήστης να μπορεί ανά πάσα στιγμή να το χρησιμοποιεί και να μην μπορεί κανένας χρήστης να διαγράψει τη δουλειά κάποιου άλλου. Μπορεί επίσης να δώσει διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης σε κάποιο έγγραφο, ούτως ώστε κάποιοι να μπορούν μόνο να το διαβάσουν, ενώ κάποιοι άλλοι να μπορούν να το επεξεργαστούν και να το τροποποιήσουν. Τα πιο εξελιγμένα προγράμματα διαχείρισης εγγράφων επιτρέπουν σε πολλούς χρήστες να εργάζονται σε διαφορετικά τμήματα του εγγράφου ταυτόχρονα. Το λογισμικό workflow μοιάζει με τα προγράμματα διαχείρισης εγγράφων. Αυτό το είδος groupware λογισμικού διαχειρίζεται όλη τη ροή των εργασιών σε έναν οργανισμό, ενώ επιπροσθέτως επιτρέπει και τη διαχείριση ανεξάρτητων εγγράφων.

αρχή της σελίδας
αρχική σελίδα Όλα για το ιντερνέτ