ΛΗΜΝΟΣ/kitrina_jpg.jpg

Back | Home | Next

Η περιοχή ονομάζεται κίτρινα λόγω των κίτρινων χωμάτων που έχει(μάλλον θειούχες)...